Tauriņziežu dzimta (Leguminosae; syn. Papilionaceae; syn. Fabaceae)

Tauriņziežu dzimta (Leguminosae; syn. Papilionaceae; syn. Fabaceae). Lakstaugi, krūmi vai koki ar ļoti dažādu stublāju: vienkāršu, vijīgu, kāpelējošu, koksnainu. Lapas parasti saliktas, ar pielapēm, retāk vienkāršas. Lapu galā bieži ir vītnes. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 5. Ziedi ķekaros, reti vientuļi. Ziedam ļoti īpatnējs, tikai tauriņziežiem raksturīgs "tauriņa" izskats. Katrai no zieda vainaglapām ir savs apzīmējums. Stāvā, parasti vislielākā vainaglapa ir karogs, abas malējās vainaglapas ir buras, bet apakšējā, vidējā, kas saaugusi no divām vainaglapām, ir laiviņa. Putekšņlapas 10, visbiežāk no tām 9 saaugušas, 1 brīva. Auglis - pāksts, riekstiņveida pāksts ar 1 sēklu, ko sauc par pākstīti, vēl retāk - pogaļa. Dzimtas augiem uz saknēm raksturīgas gumiņbaktērijas, kas saista augsnes slāpekli. Dažādās pasaules klimatiskajās joslās sastopamas sugas, viena no plašākajām dzimtām. Zināmas 17 600-18 200 sugas; lielākās ir tragantzirņa (ap 3270 sugas) un akācijas (ap 1350 sugas) ģintis. Dzimtā daudz pārtikas augu un vērtīgu lopbarības augu. Leguminosae ietvaros parasti nodala 3 apakšdzimtas: mimozu (Mimosoideae - 3200 sugas; Latvijā nav), cezalpīniju (Cesalpinioideae - 2800 sugas; Latvijā nav) un tauriņziežu (Papilionoideae - ap 12 150 sugas), kuras nereti aplūko kā patstāvīgas dzimtas: Mimosaceae, Cesalpiniaceae, Papilionaceae. Tādējādi šeit minētais sugu kopskaits attiecas uz Leguminosae, bet zieda uzbūve - uz Papilionoideae, jo mimozām un cezalpīnijām zieds nav tauriņveidīgs. Sistemātiski Papilionaceae ir tikai daļējs Leguminosae sinonīms.

Latvijā savvaļā (ieskaitot biežākos kultūraugus - dārzbēgļus) ap 105 sugas, no tām ceturtā daļa ir ievazāti, ļoti reti, vienu vai dažas reizes konstatēti augi. Pārsvarā dzimtā ietilpst atklātu un pusatklātu vietu augi. Bieži kultivētie svešzemju krūmi: robīnijas un karagānas (dažreiz nepamatoti dēvētas par "akācijām") enciklopēdijā nav iekļauti, līdzīgi kā amorfas (Amorpha) un kazāboliņi (Chamaecytisus).

Šīs dzimtas sugas

 • smiltāja pērkonamoliņš Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz.

  Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. attēls

  angliski: sand Vetch

  vāciski: Sand-Wundklee

  zviedru: sandgetväppling

  igauņu: liiv-koldrohi

  lietuviešu: smiltyninis perluotis

  krievu: язвенник песчаный

 • košsarkanais pērkonamoliņš Anthyllis coccinea (L.) G.Beck

  Anthyllis coccinea (L.) G.Beck attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru: röd getväppling

  igauņu: veripunane koldrohi

  lietuviešu:

  krievu: язвенник кровавокрасный

 • jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima Schweigg.

  Anthyllis maritima Schweigg. attēls

  angliski:

  vāciski: Strand-Wundklee

  zviedru: strandgetväppling

  igauņu: meri-koldrohi

  lietuviešu: pajūrinis perluotis

  krievu: язвенник приморский

 • brūču pērkonamoliņš Anthyllis vulneraria L. s.str.

  Anthyllis vulneraria L. s.str. attēls

  angliski: kidney Vetch

  vāciski: Gemeiner Wundklee

  zviedru: liten getväppling

  igauņu: harilik koldrohi

  lietuviešu: paprastasis perluotis

  krievu: язвенник обыкновенный

 • Baltijas pērkonamoliņš Anthyllis x baltica Juz. ex Kloczkova

  Anthyllis x baltica Juz. ex Kloczkova attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru:

  igauņu: balti koldrohi

  lietuviešu: baltijinis perluotis

  krievu: язвенник балтийский

 • smiltāja tragantzirnis Astragalus arenarius L.

  Astragalus arenarius L. attēls

  angliski:

  vāciski: Sand-Tragant

  zviedru: sandvedel

  igauņu: liiv-hundihammas

  lietuviešu: smiltyninė kulkšnė

  krievu: астрагал песчаный

 • dedestiņu tragantzirnis Astragalus cicer L.

  Astragalus cicer L. attēls

  angliski: chick-pea Milk-vetch

  vāciski: Kicher-Tragant

  zviedru: kikvedel

  igauņu: põis-hundihammas

  lietuviešu: ilguolinė kulkšnė

  krievu: астрагал нутовый

 • Dānijas tragantzirnis Astragalus danicus Retz.

  Astragalus danicus Retz. attēls

  angliski: purple Milk-vetch

  vāciski: Dänischer Tragant

  zviedru: strandvedel

  igauņu: aas-hundihammas

  lietuviešu: juodadantė kulkšnė

  krievu: астрагал датский

 • saldlapu tragantzirnis Astragalus glycyphyllos L.

  Astragalus glycyphyllos L. attēls

  angliski: wild Liquorice

  vāciski: Bärenschote

  zviedru: sötvedel

  igauņu: magus hundihammas

  lietuviešu: saldžialapė kulkšnė

  krievu: астрагал сладколистный

 • nokarenais tragantzirnis Astragalus penduliflorus Lam.

  Astragalus penduliflorus Lam. attēls

  angliski:

  vāciski: Nickender Tragant

  zviedru: smällvedel

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: астрагал повислоцветковый

 • mainīgā vainadzīte Coronilla varia L.

  Coronilla varia L. attēls

  angliski: crown-vetch Coronilla

  vāciski: Bunte Kronwicke

  zviedru: rosenkronill

  igauņu: kirju sarikhernes

  lietuviešu: dvispalvis raženis

  krievu: вязель разноцветный

 • austrumu galega Galega orientalis Lam.

  Galega orientalis Lam. attēls

  angliski:

  vāciski: Orientalische Geißraute

  zviedru: kaukasisk getärt

  igauņu: ida-kitsehernes

  lietuviešu: rytinis ožiarūtis

  krievu: галега восточная

 • pūkainā irbulene Genista pilosa L.

  Genista pilosa L. attēls

  angliski: hairy Greenweed

  vāciski: Haar-Ginster

  zviedru: hårginst

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: дрок волосистый

 • krāsu irbulene Genista tinctoria L.

  Genista tinctoria L. attēls

  angliski: dyer’s Greenweed

  vāciski: Färber-Ginster

  zviedru: färgginst

  igauņu: värvi-leetpõõsas

  lietuviešu: dažinis prožirnis

  krievu: дрок красильный

 • sarmatainā soja Glycine max (L.) Merr.

  Glycine max (L.) Merr. attēls

  angliski: Soya-bean

  vāciski: Sojabohne

  zviedru: sojaböna

  igauņu: sojauba

  lietuviešu: gauruotoji soja

  krievu: соя культурная

 • vītņu dedestiņa Lathyrus aphaca L.

  Lathyrus aphaca L. attēls

  angliski: yellow Vetchling

  vāciski: Ranken-Platterbse

  zviedru: spjutvial

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: чина безлисточковая

 • kalnu dedestiņa Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

  Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler attēls

  angliski: Bitter-vetch

  vāciski: Berg-Platterbse

  zviedru: gökärt

  igauņu: mägi-seahernes

  lietuviešu: kalninis pelėžirnis

  krievu: чина горная

 • jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus (L.) Bigelow

  Lathyrus maritimus (L.) Bigelow attēls

  angliski: sea Pea

  vāciski: Strand-Platterbse

  zviedru: strandvial

  igauņu: rand-seahernes

  lietuviešu: pajūrinis pelėžirnis

  krievu: чина приморская

 • melnējošā dedestiņa Lathyrus niger (L.) Bernh.

  Lathyrus niger (L.) Bernh. attēls

  angliski: black Pea

  vāciski: Schwarze Platterbse

  zviedru: vippärt

  igauņu: must seahernes

  lietuviešu: saldžiašaknis pelėžirnis

  krievu: чина черная

 • purva dedestiņa Lathyrus palustris L.

  Lathyrus palustris L. attēls

  angliski: marsh Pea

  vāciski: Sumpf-Platterbse

  zviedru: kärrvial

  igauņu: soo-seahernes

  lietuviešu: pelkinis pelėžirnis

  krievu: чина болотная

 • zirņveida dedestiņa Lathyrus pisiformis L.

  Lathyrus pisiformis L. attēls

  angliski: Vicic

  vāciski:

  zviedru: ärtvial

  igauņu: hernelehine seahernes

  lietuviešu: žirnialapis pelėžirnis

  krievu: чина гороховидная

 • pļavas dedestiņa Lathyrus pratensis L.

  Lathyrus pratensis L. attēls

  angliski: meadow Vetchling

  vāciski: Wiesen-Platterbse

  zviedru: gulvial

  igauņu: aas-seahernes

  lietuviešu: pievinis pelėžirnis

  krievu: чина луговая

 • meža dedestiņa Lathyrus sylvestris L.

  Lathyrus sylvestris L. attēls

  angliski: narrow-leaved Everlasting-pea

  vāciski: Wald-Platterbse

  zviedru: backvial

  igauņu: mets-seahernes

  lietuviešu: miškinis pelėžirnis

  krievu: чина лесная

 • Spānijas dedestiņa Lathyrus tingitanus L.

  Lathyrus tingitanus L. attēls

  angliski: Tangier Pea

  vāciski:

  zviedru: spanskvial

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu:

 • bumbuļu dedestiņa Lathyrus tuberosus L.

  Lathyrus tuberosus L. attēls

  angliski: tuberous Pea

  vāciski: Knollen-Platterbse

  zviedru: knölvial

  igauņu: seapähkel

  lietuviešu: gumbinis pelėžirnis

  krievu: чина клубненосная

 • pavasara dedestiņa Lathyrus vernus (L.) Bernh.

  Lathyrus vernus (L.) Bernh. attēls

  angliski: bitter Pea-vine

  vāciski: Frühlings-Platterbse

  zviedru: vårärt

  igauņu: kevadine seahernes

  lietuviešu: pavasarinis pelėžirnis

  krievu: чина весенняя

 • ragainais vanagnadziņš Lotus corniculatus L. s.str.

  Lotus corniculatus L. s.str. attēls

  angliski: common Bird’s-foot-trefoil

  vāciski: Gemeiner Hornklee

  zviedru: käringtand

  igauņu: harilik nõiahammas

  lietuviešu: paprastasis garždenis

  krievu: лядвенец рогатый

 • dūkstu vanagnadziņš Lotus uliginosus Schkuhr

  Lotus uliginosus Schkuhr attēls

  angliski: greater Bird’s-foot-trefoil

  vāciski: Sumpf-Hornklee

  zviedru: stor käringtand

  igauņu: soo-nõiahammas

  lietuviešu: pelkinis garždenis

  krievu: лядвенец топяной

 • šaurlapu lupīna Lupinus angustifolius L.

  Lupinus angustifolius L. attēls

  angliski: narrow-leaved Lupin

  vāciski: Blaue Lupine

  zviedru: blålupin

  igauņu: ahtalehine lupiin

  lietuviešu: siauralapis lubinas

  krievu: люпин узколистный

 • dzeltenā lupīna Lupinus luteus L.

  Lupinus luteus L. attēls

  angliski: yellow Lupin

  vāciski: Gelbe Lupine

  zviedru: gullupin

  igauņu: kollane lupiin

  lietuviešu: geltonasis lubinas

  krievu: люпин желтый

 • daudzlapu lupīna Lupinus polyphyllus Lindl.

  Lupinus polyphyllus Lindl. attēls

  angliski: garden Lupin

  vāciski: Stauden-Lupine

  zviedru: blomsterlupin

  igauņu: hulgalehine lupiin

  lietuviešu: gausialapis lubinas

  krievu: люпин многолистный

 • Arābijas lucerna Medicago arabica (L.) Huds.

  Medicago arabica (L.) Huds. attēls

  angliski: spotted Medick

  vāciski: Arabischer Schneckenklee

  zviedru: fläcklusern

  igauņu: araabia lutsern

  lietuviešu:

  krievu: люцерна аравийская

 • sirpjveida lucerna Medicago falcata L. s.l.

  Medicago falcata L. s.l. attēls

  angliski: sickle Medick

  vāciski: Sichel-Luzerne

  zviedru: gullusern

  igauņu: sirplutsern

  lietuviešu: geltonžiedė liucerna

  krievu: люцерна серповидная

 • apiņu lucerna Medicago lupulina L.

  Medicago lupulina L. attēls

  angliski: black Medick

  vāciski: Hopfen-Luzerne

  zviedru: humlelusern

  igauņu: humallutsern

  lietuviešu: apyninė liucerna

  krievu: люцерна хмелевидная

 • pieplakusī lucerna Medicago prostrata Jacq.

  Medicago prostrata Jacq. attēls

  angliski: prostrate Medick

  vāciski: Pannonische Luzerne

  zviedru:

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: люцерна простертая

 • sējas lucerna Medicago sativa L.

  Medicago sativa L. attēls

  angliski: Lucerne

  vāciski: Saat-Luzerne

  zviedru: blålusern

  igauņu: harilik lutsern

  lietuviešu: mėlynžiedė liucerna

  krievu: люцерна посевная

 • baltais amoliņš Melilotus albus Medik.

  Melilotus albus Medik. attēls

  angliski: white Melilot

  vāciski: Weißer Steinklee

  zviedru: vit sötväppling

  igauņu: valge mesikas

  lietuviešu: baltažiedis barkūnas

  krievu: донник белый

 • zobainais amoliņš Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.

  Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. attēls

  angliski:

  vāciski: Salz-Steinklee

  zviedru: strandsötväppling

  igauņu: hambune mesikas

  lietuviešu: dantytasis barkūnas

  krievu: донник зубчатый

 • ārstniecības amoliņš Melilotus officinalis (L.) Pall.

  Melilotus officinalis (L.) Pall. attēls

  angliski: ribbed Melilot

  vāciski: Echter Steinklee

  zviedru: sötväppling

  igauņu: kollane mesikas

  lietuviešu: geltonžiedis barkūnas

  krievu: донник лекарственный

 • smiltāja esparsete Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

  Onobrychis arenaria (Kit.) DC. attēls

  angliski: Hungarian Sainfoin

  vāciski: Sand-Esparsette

  zviedru:

  igauņu: liiv-esparsett

  lietuviešu: smiltyninis esparcetas

  krievu: эспарцет песчаный

 • vīķlapu esparsete Onobrychis viciifolia Scop.

  Onobrychis viciifolia Scop. attēls

  angliski: Sainfoin

  vāciski: Saat-Esparsette

  zviedru: esparsett

  igauņu: harilik esparsett

  lietuviešu: sėjamasis esparcetas

  krievu: эспарцет виколистный

 • tīruma blaktene Ononis arvensis L.

  Ononis arvensis L. attēls

  angliski:

  vāciski: Bocks-Hauhechel

  zviedru: stallört

  igauņu: haisev jooksjarohi

  lietuviešu: šlaitinis dirvenis

  krievu: стальник полевой

 • ložņu blaktene Ononis repens L.

  Ononis repens L. attēls

  angliski: common Restharrow

  vāciski: Kriechende Hauhechel

  zviedru: puktörne

  igauņu: roomav jooksjarohi

  lietuviešu: šliaužiantysis dirvenis

  krievu: стальник ползучий

 • sējas seradella Ornithopus sativus Brot.

  Ornithopus sativus Brot. attēls

  angliski: Serradella

  vāciski: Serradella

  zviedru: serradella

  igauņu: põld-linnujalg

  lietuviešu: sėjamoji seradėlė

  krievu: серадела посевная

 • pūkainā aslaiviņa Oxytropis pilosa (L.) DC.

  Oxytropis pilosa (L.) DC. attēls

  angliski:

  vāciski: Steppen-Fahnenwicke

  zviedru: luddvedel

  igauņu: karvane lipphernes

  lietuviešu: plaukuotasis drugišius

  krievu: остролодочник волосистый

 • sējas zirnis Pisum sativum L.

  Pisum sativum L. attēls

  angliski: garden Pea

  vāciski: Saat-Erbse

  zviedru: ärt

  igauņu: harilik hernes

  lietuviešu: sėjamasis žirnis

  krievu: горох посевной

 • parastais slotzaris Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J.Koch

  Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J.Koch attēls

  angliski: Broom

  vāciski: Besenginster

  zviedru: harris

  igauņu: harilik luudpõõsas

  lietuviešu: šluotinis sausakrūmis

  krievu: саротамнус метлистый

 • Alpu āboliņš Trifolium alpestre L.

  Trifolium alpestre L. attēls

  angliski: trefoil Clover

  vāciski: Wald-Klee

  zviedru: alpklöver

  igauņu: alpi ristik

  lietuviešu: alpinis dobilas

  krievu: клевер альпийский

 • tīruma (matainais) āboliņš Trifolium arvense L.

  Trifolium arvense L. attēls

  angliski: hare’s-foot Clover

  vāciski: Hasen-Klee

  zviedru: harklöver

  igauņu: kassiristik

  lietuviešu: dirvinis dobilas

  krievu: клевер пашенный

 • zeltainais āboliņš Trifolium aureum Pollich

  Trifolium aureum Pollich attēls

  angliski: large Trefoil

  vāciski: Gold-Klee

  zviedru: gullklöver

  igauņu: kuldristik

  lietuviešu: dirvoninis dobilas

  krievu: клевер золотистый

 • lauka āboliņš Trifolium campestre Schreb.

  Trifolium campestre Schreb. attēls

  angliski: hop Trefoil

  vāciski: Feld-Klee

  zviedru: jordklöver

  igauņu: lamav ristik

  lietuviešu: ganyklinis dobilas

  krievu: клевер полевой

 • sīkais āboliņš Trifolium dubium Sibth.

  Trifolium dubium Sibth. attēls

  angliski: lesser Trefoil

  vāciski: Kleiner Klee

  zviedru: trådklöver

  igauņu: väike ristik

  lietuviešu: mažasis dobilas

  krievu: клевер сомнительный

 • zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.

  Trifolium fragiferum L. attēls

  angliski: strawberry Clover

  vāciski: Erdbeer-Klee

  zviedru: smultronklöver

  igauņu: randristik

  lietuviešu: pūstavaisis dobilas

  krievu: клевер земляничный

 • bastarda āboliņš Trifolium hybridum L.

  Trifolium hybridum L. attēls

  angliski: alsike Clover

  vāciski: Schweden-Klee

  zviedru: alsikeklöver

  igauņu: roosa ristik

  lietuviešu: rausvasis dobilas

  krievu: клевер розовый

 • aveņu āboliņš Trifolium incarnatum L.

  Trifolium incarnatum L. attēls

  angliski: crimson Clover

  vāciski: Inkarnat-Klee

  zviedru: blodklöver

  igauņu: kahkjaspunane ristik

  lietuviešu: purpurinis dobilas

  krievu: клевер мясокрасный

 • lupīnas āboliņš Trifolium lupinaster L.

  Trifolium lupinaster L. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru:

  igauņu: lupiin-ristik

  lietuviešu: penkialapis dobilas

  krievu: клевер люпиновый

 • zirgu āboliņš Trifolium medium L.

  Trifolium medium L. attēls

  angliski: zigzag Clover

  vāciski: Zickzack-Klee

  zviedru: skogsklöver

  igauņu: keskmine ristik

  lietuviešu: šilinis dobilas

  krievu: клевер средний

 • kalnu āboliņš Trifolium montanum L.

  Trifolium montanum L. attēls

  angliski:

  vāciski: Berg-Klee

  zviedru: backklöver

  igauņu: mägiristik

  lietuviešu: kalninis dobilas

  krievu: клевер горный

 • pļavas āboliņš Trifolium pratense L.

  Trifolium pratense L. attēls

  angliski: red Clover

  vāciski: Rot-Klee

  zviedru: rödklöver

  igauņu: aasristik

  lietuviešu: raudonasis dobilas

  krievu: клевер луговой

 • ložņu āboliņš Trifolium repens L.

  Trifolium repens L. attēls

  angliski: white Clover

  vāciski: Weiß-Klee

  zviedru: vitklöver

  igauņu: valge ristik

  lietuviešu: baltasis dobilas

  krievu: клевер ползучий

 • brūnais āboliņš Trifolium spadiceum L.

  Trifolium spadiceum L. attēls

  angliski:

  vāciski: Moor-Klee

  zviedru: brunklöver

  igauņu: pruun ristik

  lietuviešu: rusvasis dobilas

  krievu: клевер каштановый

 • zilais sierāboliņš Trigonella caerulea (L.) Ser.

  Trigonella caerulea (L.) Ser. attēls

  angliski: blue Fenugreek

  vāciski: Schabzigerklee

  zviedru: blåväppling

  igauņu: sinine lambalääts

  lietuviešu: mėlynžiedė ožragė

  krievu: пажитник голубой

 • šaurlapu vīķis Vicia angustifolia Reichard

  Vicia angustifolia Reichard attēls

  angliski: narrow-leaved Vetch

  vāciski: Schmalblättrige Wicke

  zviedru: liten sommarvicker

  igauņu: ahtalehine hiirehernes

  lietuviešu: siauralapis vikis

  krievu: горошек узколистный

 • Kasūbijas vīķis Vicia cassubica L.

  Vicia cassubica L. attēls

  angliski: Danzig Vetch

  vāciski: Kassuben-Wicke

  zviedru: backvicker

  igauņu: püstine hiirehernes

  lietuviešu: kašubinis vikis

  krievu: горошек кашубский

 • vanagu vīķis Vicia cracca L.

  Vicia cracca L. attēls

  angliski: tufted Vetch

  vāciski: Vogel-Wicke

  zviedru: kråkvicker

  igauņu: harilik hiirehernes

  lietuviešu: mėlynžiedis vikis

  krievu: горошек мышиный

 • krūmāja vīķis Vicia dumetorum L.

  Vicia dumetorum L. attēls

  angliski:

  vāciski: Hecken-Wicke

  zviedru: buskvicker

  igauņu: põõsas-hiirehernes

  lietuviešu: krūmelinis vikis

  krievu: горошек зарослевый

 • lauka pupa Vicia faba L.

  Vicia faba L. attēls

  angliski: broad Bean

  vāciski: Saubohne

  zviedru: bön

  igauņu: põlduba

  lietuviešu: pupa

  krievu: бобы обыкновенные

 • lielziedu vīķis Vicia grandiflora Scop.

  Vicia grandiflora Scop. attēls

  angliski:

  vāciski: Großblütige Wicke

  zviedru: storvicker

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: горошек крупноцветковый

 • pūkainais vīķis Vicia hirsuta (L.) Gray

  Vicia hirsuta (L.) Gray attēls

  angliski: hairy Tare

  vāciski: Rauhhaar-Wicke

  zviedru: duvvicker

  igauņu: karvane hiirehernes

  lietuviešu: gauruotasis vikis

  krievu: горошек волосистый

 • dedestiņu vīķis Vicia lathyroides L.

  Vicia lathyroides L. attēls

  angliski: spring Vetch

  vāciski: Platterbsen-Wicke

  zviedru: vårvicker

  igauņu: väikeseõiene hiirehernes

  lietuviešu: pavasarinis vikis

  krievu: горошек чиновидный

 • dzeltenais vīķis Vicia lutea L.

  Vicia lutea L. attēls

  angliski: Yellow-vetch

  vāciski: Gelbe Wicke

  zviedru: gulvicker

  igauņu: kollane hiirehernes

  lietuviešu:

  krievu: горошек желтый

 • zirņveida vīķis Vicia pisiformis L.

  Vicia pisiformis L. attēls

  angliski:

  vāciski: Erbsen-Wicke

  zviedru: ärtvicker

  igauņu:

  lietuviešu: žirnialapis vikis

  krievu: горошек гороховидный

 • sējas vīķis Vicia sativa L.

  Vicia sativa L. attēls

  angliski: common Vetch

  vāciski: Saat-Wicke

  zviedru: fodervicker

  igauņu: suvivikk

  lietuviešu: sėjamasis vikis

  krievu: горошек посевной

 • žoga vīķis Vicia sepium L.

  Vicia sepium L. attēls

  angliski: bush Vetch

  vāciski: Zaun-Wicke

  zviedru: häckvicker

  igauņu: aed-hiirehernes

  lietuviešu: patvorinis vikis

  krievu: горошек заборный

 • meža vīķis Vicia sylvatica L.

  Vicia sylvatica L. attēls

  angliski: wood Vetch

  vāciski: Wald-Wicke

  zviedru: skogsvicker

  igauņu: mets-hiirehernes

  lietuviešu: miškinis vikis

  krievu: горошек лесной

 • smalklapu vīķis Vicia tenuifolia Roth

  Vicia tenuifolia Roth attēls

  angliski: fine-leaved Vetch

  vāciski: Schmalblättrige vogel-Wicke

  zviedru: luktvicker

  igauņu: peenelehine hiirehernes

  lietuviešu: smulkialapis vikis

  krievu: горошек тонколистный

 • četrsēklu vīķis Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

  Vicia tetrasperma (L.) Schreb. attēls

  angliski: smooth Tare

  vāciski: Viersamige Wicke

  zviedru: sparvvicker

  igauņu: neljaseemnene hiirehernes

  lietuviešu: ketursėklis vikis

  krievu: горошек четырехсемянный

 • smiltāja vīķis Vicia villosa Roth

  Vicia villosa Roth attēls

  angliski: fodder Vetch

  vāciski: Zottel-Wicke

  zviedru: luddvicker

  igauņu: põld-hiirehernes

  lietuviešu: ruginis vikis

  krievu: горошек мохнатый

Līdzīgās sugas