Tauriņziežu dzimta (Leguminosae; syn. Papilionaceae; syn. Fabaceae)

Tauriņziežu dzimta (Leguminosae; syn. Papilionaceae; syn. Fabaceae). Lakstaugi, krūmi vai koki ar ļoti dažādu stublāju: vienkāršu, vijīgu, kāpelējošu, koksnainu. Lapas parasti saliktas, ar pielapēm, retāk vienkāršas. Lapu galā bieži ir vītnes. Kauslapas 5, saaugušas. Vainaglapas 5. Ziedi ķekaros, reti vientuļi. Ziedam ļoti īpatnējs, tikai tauriņziežiem raksturīgs "tauriņa" izskats. Katrai no zieda vainaglapām ir savs apzīmējums. Stāvā, parasti vislielākā vainaglapa ir karogs, abas malējās vainaglapas ir buras, bet apakšējā, vidējā, kas saaugusi no divām vainaglapām, ir laiviņa. Putekšņlapas 10, visbiežāk no tām 9 saaugušas, 1 brīva. Auglis - pāksts, riekstiņveida pāksts ar 1 sēklu, ko sauc par pākstīti, vēl retāk - pogaļa. Dzimtas augiem uz saknēm raksturīgas gumiņbaktērijas, kas saista augsnes slāpekli. Dažādās pasaules klimatiskajās joslās sastopamas sugas, viena no plašākajām dzimtām. Zināmas 17 600-18 200 sugas; lielākās ir tragantzirņa (ap 3270 sugas) un akācijas (ap 1350 sugas) ģintis. Dzimtā daudz pārtikas augu un vērtīgu lopbarības augu. Leguminosae ietvaros parasti nodala 3 apakšdzimtas: mimozu (Mimosoideae - 3200 sugas; Latvijā nav), cezalpīniju (Cesalpinioideae - 2800 sugas; Latvijā nav) un tauriņziežu (Papilionoideae - ap 12 150 sugas), kuras nereti aplūko kā patstāvīgas dzimtas: Mimosaceae, Cesalpiniaceae, Papilionaceae. Tādējādi šeit minētais sugu kopskaits attiecas uz Leguminosae, bet zieda uzbūve - uz Papilionoideae, jo mimozām un cezalpīnijām zieds nav tauriņveidīgs. Sistemātiski Papilionaceae ir tikai daļējs Leguminosae sinonīms.

Latvijā savvaļā (ieskaitot biežākos kultūraugus - dārzbēgļus) ap 105 sugas, no tām ceturtā daļa ir ievazāti, ļoti reti, vienu vai dažas reizes konstatēti augi. Pārsvarā dzimtā ietilpst atklātu un pusatklātu vietu augi. Bieži kultivētie svešzemju krūmi: robīnijas un karagānas (dažreiz nepamatoti dēvētas par "akācijām") enciklopēdijā nav iekļauti, līdzīgi kā amorfas (Amorpha) un kazāboliņi (Chamaecytisus).

Šīs dzimtas sugas

 • smiltāja pērkonamoliņš Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz.

  Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. attēls

  angliski: sand Vetch

  vāciski: Sand-Wundklee

  zviedriski: sandgetväppling

  igauniski: liiv-koldrohi

  lietuviski: smiltyninis perluotis

  krieviski: язвенник песчаный

 • košsarkanais pērkonamoliņš Anthyllis coccinea (L.) G.Beck

  Anthyllis coccinea (L.) G.Beck attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski: röd getväppling

  igauniski: veripunane koldrohi

  lietuviski:

  krieviski: язвенник кровавокрасный

 • jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima Schweigg.

  Anthyllis maritima Schweigg. attēls

  angliski:

  vāciski: Strand-Wundklee

  zviedriski: strandgetväppling

  igauniski: meri-koldrohi

  lietuviski: pajūrinis perluotis

  krieviski: язвенник приморский

 • brūču pērkonamoliņš Anthyllis vulneraria L. s.str.

  Anthyllis vulneraria L. s.str. attēls

  angliski: kidney Vetch

  vāciski: Gemeiner Wundklee

  zviedriski: liten getväppling

  igauniski: harilik koldrohi

  lietuviski: paprastasis perluotis

  krieviski: язвенник обыкновенный

 • Baltijas pērkonamoliņš Anthyllis x baltica Juz. ex Kloczkova

  Anthyllis x baltica Juz. ex Kloczkova attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski: balti koldrohi

  lietuviski: baltijinis perluotis

  krieviski: язвенник балтийский

 • smiltāja tragantzirnis Astragalus arenarius L.

  Astragalus arenarius L. attēls

  angliski:

  vāciski: Sand-Tragant

  zviedriski: sandvedel

  igauniski: liiv-hundihammas

  lietuviski: smiltyninė kulkšnė

  krieviski: астрагал песчаный

 • dedestiņu tragantzirnis Astragalus cicer L.

  Astragalus cicer L. attēls

  angliski: chick-pea Milk-vetch

  vāciski: Kicher-Tragant

  zviedriski: kikvedel

  igauniski: põis-hundihammas

  lietuviski: ilguolinė kulkšnė

  krieviski: астрагал нутовый

 • Dānijas tragantzirnis Astragalus danicus Retz.

  Astragalus danicus Retz. attēls

  angliski: purple Milk-vetch

  vāciski: Dänischer Tragant

  zviedriski: strandvedel

  igauniski: aas-hundihammas

  lietuviski: juodadantė kulkšnė

  krieviski: астрагал датский

 • saldlapu tragantzirnis Astragalus glycyphyllos L.

  Astragalus glycyphyllos L. attēls

  angliski: wild Liquorice

  vāciski: Bärenschote

  zviedriski: sötvedel

  igauniski: magus hundihammas

  lietuviski: saldžialapė kulkšnė

  krieviski: астрагал сладколистный

 • nokarenais tragantzirnis Astragalus penduliflorus Lam.

  Astragalus penduliflorus Lam. attēls

  angliski:

  vāciski: Nickender Tragant

  zviedriski: smällvedel

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: астрагал повислоцветковый

 • mainīgā vainadzīte Coronilla varia L.

  Coronilla varia L. attēls

  angliski: crown-vetch Coronilla

  vāciski: Bunte Kronwicke

  zviedriski: rosenkronill

  igauniski: kirju sarikhernes

  lietuviski: dvispalvis raženis

  krieviski: вязель разноцветный

 • austrumu galega Galega orientalis Lam.

  Galega orientalis Lam. attēls

  angliski:

  vāciski: Orientalische Geißraute

  zviedriski: kaukasisk getärt

  igauniski: ida-kitsehernes

  lietuviski: rytinis ožiarūtis

  krieviski: галега восточная

 • pūkainā irbulene Genista pilosa L.

  Genista pilosa L. attēls

  angliski: hairy Greenweed

  vāciski: Haar-Ginster

  zviedriski: hårginst

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: дрок волосистый

 • krāsu irbulene Genista tinctoria L.

  Genista tinctoria L. attēls

  angliski: dyer’s Greenweed

  vāciski: Färber-Ginster

  zviedriski: färgginst

  igauniski: värvi-leetpõõsas

  lietuviski: dažinis prožirnis

  krieviski: дрок красильный

 • sarmatainā soja Glycine max (L.) Merr.

  Glycine max (L.) Merr. attēls

  angliski: Soya-bean

  vāciski: Sojabohne

  zviedriski: sojaböna

  igauniski: sojauba

  lietuviski: gauruotoji soja

  krieviski: соя культурная

 • vītņu dedestiņa Lathyrus aphaca L.

  Lathyrus aphaca L. attēls

  angliski: yellow Vetchling

  vāciski: Ranken-Platterbse

  zviedriski: spjutvial

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: чина безлисточковая

 • kalnu dedestiņa Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

  Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler attēls

  angliski: Bitter-vetch

  vāciski: Berg-Platterbse

  zviedriski: gökärt

  igauniski: mägi-seahernes

  lietuviski: kalninis pelėžirnis

  krieviski: чина горная

 • jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus (L.) Bigelow

  Lathyrus maritimus (L.) Bigelow attēls

  angliski: sea Pea

  vāciski: Strand-Platterbse

  zviedriski: strandvial

  igauniski: rand-seahernes

  lietuviski: pajūrinis pelėžirnis

  krieviski: чина приморская

 • melnējošā dedestiņa Lathyrus niger (L.) Bernh.

  Lathyrus niger (L.) Bernh. attēls

  angliski: black Pea

  vāciski: Schwarze Platterbse

  zviedriski: vippärt

  igauniski: must seahernes

  lietuviski: saldžiašaknis pelėžirnis

  krieviski: чина черная

 • purva dedestiņa Lathyrus palustris L.

  Lathyrus palustris L. attēls

  angliski: marsh Pea

  vāciski: Sumpf-Platterbse

  zviedriski: kärrvial

  igauniski: soo-seahernes

  lietuviski: pelkinis pelėžirnis

  krieviski: чина болотная

 • zirņveida dedestiņa Lathyrus pisiformis L.

  Lathyrus pisiformis L. attēls

  angliski: Vicic

  vāciski:

  zviedriski: ärtvial

  igauniski: hernelehine seahernes

  lietuviski: žirnialapis pelėžirnis

  krieviski: чина гороховидная

 • pļavas dedestiņa Lathyrus pratensis L.

  Lathyrus pratensis L. attēls

  angliski: meadow Vetchling

  vāciski: Wiesen-Platterbse

  zviedriski: gulvial

  igauniski: aas-seahernes

  lietuviski: pievinis pelėžirnis

  krieviski: чина луговая

 • meža dedestiņa Lathyrus sylvestris L.

  Lathyrus sylvestris L. attēls

  angliski: narrow-leaved Everlasting-pea

  vāciski: Wald-Platterbse

  zviedriski: backvial

  igauniski: mets-seahernes

  lietuviski: miškinis pelėžirnis

  krieviski: чина лесная

 • Spānijas dedestiņa Lathyrus tingitanus L.

  Lathyrus tingitanus L. attēls

  angliski: Tangier Pea

  vāciski:

  zviedriski: spanskvial

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski:

 • bumbuļu dedestiņa Lathyrus tuberosus L.

  Lathyrus tuberosus L. attēls

  angliski: tuberous Pea

  vāciski: Knollen-Platterbse

  zviedriski: knölvial

  igauniski: seapähkel

  lietuviski: gumbinis pelėžirnis

  krieviski: чина клубненосная

 • pavasara dedestiņa Lathyrus vernus (L.) Bernh.

  Lathyrus vernus (L.) Bernh. attēls

  angliski: bitter Pea-vine

  vāciski: Frühlings-Platterbse

  zviedriski: vårärt

  igauniski: kevadine seahernes

  lietuviski: pavasarinis pelėžirnis

  krieviski: чина весенняя

 • ragainais vanagnadziņš Lotus corniculatus L. s.str.

  Lotus corniculatus L. s.str. attēls

  angliski: common Bird’s-foot-trefoil

  vāciski: Gemeiner Hornklee

  zviedriski: käringtand

  igauniski: harilik nõiahammas

  lietuviski: paprastasis garždenis

  krieviski: лядвенец рогатый

 • dūkstu vanagnadziņš Lotus uliginosus Schkuhr

  Lotus uliginosus Schkuhr attēls

  angliski: greater Bird’s-foot-trefoil

  vāciski: Sumpf-Hornklee

  zviedriski: stor käringtand

  igauniski: soo-nõiahammas

  lietuviski: pelkinis garždenis

  krieviski: лядвенец топяной

 • šaurlapu lupīna Lupinus angustifolius L.

  Lupinus angustifolius L. attēls

  angliski: narrow-leaved Lupin

  vāciski: Blaue Lupine

  zviedriski: blålupin

  igauniski: ahtalehine lupiin

  lietuviski: siauralapis lubinas

  krieviski: люпин узколистный

 • dzeltenā lupīna Lupinus luteus L.

  Lupinus luteus L. attēls

  angliski: yellow Lupin

  vāciski: Gelbe Lupine

  zviedriski: gullupin

  igauniski: kollane lupiin

  lietuviski: geltonasis lubinas

  krieviski: люпин желтый

 • daudzlapu lupīna Lupinus polyphyllus Lindl.

  Lupinus polyphyllus Lindl. attēls

  angliski: garden Lupin

  vāciski: Stauden-Lupine

  zviedriski: blomsterlupin

  igauniski: hulgalehine lupiin

  lietuviski: gausialapis lubinas

  krieviski: люпин многолистный

 • Arābijas lucerna Medicago arabica (L.) Huds.

  Medicago arabica (L.) Huds. attēls

  angliski: spotted Medick

  vāciski: Arabischer Schneckenklee

  zviedriski: fläcklusern

  igauniski: araabia lutsern

  lietuviski:

  krieviski: люцерна аравийская

 • sirpjveida lucerna Medicago falcata L. s.l.

  Medicago falcata L. s.l. attēls

  angliski: sickle Medick

  vāciski: Sichel-Luzerne

  zviedriski: gullusern

  igauniski: sirplutsern

  lietuviski: geltonžiedė liucerna

  krieviski: люцерна серповидная

 • apiņu lucerna Medicago lupulina L.

  Medicago lupulina L. attēls

  angliski: black Medick

  vāciski: Hopfen-Luzerne

  zviedriski: humlelusern

  igauniski: humallutsern

  lietuviski: apyninė liucerna

  krieviski: люцерна хмелевидная

 • pieplakusī lucerna Medicago prostrata Jacq.

  Medicago prostrata Jacq. attēls

  angliski: prostrate Medick

  vāciski: Pannonische Luzerne

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: люцерна простертая

 • sējas lucerna Medicago sativa L.

  Medicago sativa L. attēls

  angliski: Lucerne

  vāciski: Saat-Luzerne

  zviedriski: blålusern

  igauniski: harilik lutsern

  lietuviski: mėlynžiedė liucerna

  krieviski: люцерна посевная

 • baltais amoliņš Melilotus albus Medik.

  Melilotus albus Medik. attēls

  angliski: white Melilot

  vāciski: Weißer Steinklee

  zviedriski: vit sötväppling

  igauniski: valge mesikas

  lietuviski: baltažiedis barkūnas

  krieviski: донник белый

 • zobainais amoliņš Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.

  Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. attēls

  angliski:

  vāciski: Salz-Steinklee

  zviedriski: strandsötväppling

  igauniski: hambune mesikas

  lietuviski: dantytasis barkūnas

  krieviski: донник зубчатый

 • ārstniecības amoliņš Melilotus officinalis (L.) Pall.

  Melilotus officinalis (L.) Pall. attēls

  angliski: ribbed Melilot

  vāciski: Echter Steinklee

  zviedriski: sötväppling

  igauniski: kollane mesikas

  lietuviski: geltonžiedis barkūnas

  krieviski: донник лекарственный

 • smiltāja esparsete Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

  Onobrychis arenaria (Kit.) DC. attēls

  angliski: Hungarian Sainfoin

  vāciski: Sand-Esparsette

  zviedriski:

  igauniski: liiv-esparsett

  lietuviski: smiltyninis esparcetas

  krieviski: эспарцет песчаный

 • vīķlapu esparsete Onobrychis viciifolia Scop.

  Onobrychis viciifolia Scop. attēls

  angliski: Sainfoin

  vāciski: Saat-Esparsette

  zviedriski: esparsett

  igauniski: harilik esparsett

  lietuviski: sėjamasis esparcetas

  krieviski: эспарцет виколистный

 • tīruma blaktene Ononis arvensis L.

  Ononis arvensis L. attēls

  angliski:

  vāciski: Bocks-Hauhechel

  zviedriski: stallört

  igauniski: haisev jooksjarohi

  lietuviski: šlaitinis dirvenis

  krieviski: стальник полевой

 • ložņu blaktene Ononis repens L.

  Ononis repens L. attēls

  angliski: common Restharrow

  vāciski: Kriechende Hauhechel

  zviedriski: puktörne

  igauniski: roomav jooksjarohi

  lietuviski: šliaužiantysis dirvenis

  krieviski: стальник ползучий

 • sējas seradella Ornithopus sativus Brot.

  Ornithopus sativus Brot. attēls

  angliski: Serradella

  vāciski: Serradella

  zviedriski: serradella

  igauniski: põld-linnujalg

  lietuviski: sėjamoji seradėlė

  krieviski: серадела посевная

 • pūkainā aslaiviņa Oxytropis pilosa (L.) DC.

  Oxytropis pilosa (L.) DC. attēls

  angliski:

  vāciski: Steppen-Fahnenwicke

  zviedriski: luddvedel

  igauniski: karvane lipphernes

  lietuviski: plaukuotasis drugišius

  krieviski: остролодочник волосистый

 • sējas zirnis Pisum sativum L.

  Pisum sativum L. attēls

  angliski: garden Pea

  vāciski: Saat-Erbse

  zviedriski: ärt

  igauniski: harilik hernes

  lietuviski: sėjamasis žirnis

  krieviski: горох посевной

 • parastais slotzaris Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J.Koch

  Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J.Koch attēls

  angliski: Broom

  vāciski: Besenginster

  zviedriski: harris

  igauniski: harilik luudpõõsas

  lietuviski: šluotinis sausakrūmis

  krieviski: саротамнус метлистый

 • Alpu āboliņš Trifolium alpestre L.

  Trifolium alpestre L. attēls

  angliski: trefoil Clover

  vāciski: Wald-Klee

  zviedriski: alpklöver

  igauniski: alpi ristik

  lietuviski: alpinis dobilas

  krieviski: клевер альпийский

 • tīruma (matainais) āboliņš Trifolium arvense L.

  Trifolium arvense L. attēls

  angliski: hare’s-foot Clover

  vāciski: Hasen-Klee

  zviedriski: harklöver

  igauniski: kassiristik

  lietuviski: dirvinis dobilas

  krieviski: клевер пашенный

 • zeltainais āboliņš Trifolium aureum Pollich

  Trifolium aureum Pollich attēls

  angliski: large Trefoil

  vāciski: Gold-Klee

  zviedriski: gullklöver

  igauniski: kuldristik

  lietuviski: dirvoninis dobilas

  krieviski: клевер золотистый

 • lauka āboliņš Trifolium campestre Schreb.

  Trifolium campestre Schreb. attēls

  angliski: hop Trefoil

  vāciski: Feld-Klee

  zviedriski: jordklöver

  igauniski: lamav ristik

  lietuviski: ganyklinis dobilas

  krieviski: клевер полевой

 • sīkais āboliņš Trifolium dubium Sibth.

  Trifolium dubium Sibth. attēls

  angliski: lesser Trefoil

  vāciski: Kleiner Klee

  zviedriski: trådklöver

  igauniski: väike ristik

  lietuviski: mažasis dobilas

  krieviski: клевер сомнительный

 • zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.

  Trifolium fragiferum L. attēls

  angliski: strawberry Clover

  vāciski: Erdbeer-Klee

  zviedriski: smultronklöver

  igauniski: randristik

  lietuviski: pūstavaisis dobilas

  krieviski: клевер земляничный

 • bastarda āboliņš Trifolium hybridum L.

  Trifolium hybridum L. attēls

  angliski: alsike Clover

  vāciski: Schweden-Klee

  zviedriski: alsikeklöver

  igauniski: roosa ristik

  lietuviski: rausvasis dobilas

  krieviski: клевер розовый

 • aveņu āboliņš Trifolium incarnatum L.

  Trifolium incarnatum L. attēls

  angliski: crimson Clover

  vāciski: Inkarnat-Klee

  zviedriski: blodklöver

  igauniski: kahkjaspunane ristik

  lietuviski: purpurinis dobilas

  krieviski: клевер мясокрасный

 • lupīnas āboliņš Trifolium lupinaster L.

  Trifolium lupinaster L. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski: lupiin-ristik

  lietuviski: penkialapis dobilas

  krieviski: клевер люпиновый

 • zirgu āboliņš Trifolium medium L.

  Trifolium medium L. attēls

  angliski: zigzag Clover

  vāciski: Zickzack-Klee

  zviedriski: skogsklöver

  igauniski: keskmine ristik

  lietuviski: šilinis dobilas

  krieviski: клевер средний

 • kalnu āboliņš Trifolium montanum L.

  Trifolium montanum L. attēls

  angliski:

  vāciski: Berg-Klee

  zviedriski: backklöver

  igauniski: mägiristik

  lietuviski: kalninis dobilas

  krieviski: клевер горный

 • pļavas āboliņš Trifolium pratense L.

  Trifolium pratense L. attēls

  angliski: red Clover

  vāciski: Rot-Klee

  zviedriski: rödklöver

  igauniski: aasristik

  lietuviski: raudonasis dobilas

  krieviski: клевер луговой

 • ložņu āboliņš Trifolium repens L.

  Trifolium repens L. attēls

  angliski: white Clover

  vāciski: Weiß-Klee

  zviedriski: vitklöver

  igauniski: valge ristik

  lietuviski: baltasis dobilas

  krieviski: клевер ползучий

 • brūnais āboliņš Trifolium spadiceum L.

  Trifolium spadiceum L. attēls

  angliski:

  vāciski: Moor-Klee

  zviedriski: brunklöver

  igauniski: pruun ristik

  lietuviski: rusvasis dobilas

  krieviski: клевер каштановый

 • zilais sierāboliņš Trigonella caerulea (L.) Ser.

  Trigonella caerulea (L.) Ser. attēls

  angliski: blue Fenugreek

  vāciski: Schabzigerklee

  zviedriski: blåväppling

  igauniski: sinine lambalääts

  lietuviski: mėlynžiedė ožragė

  krieviski: пажитник голубой

 • šaurlapu vīķis Vicia angustifolia Reichard

  Vicia angustifolia Reichard attēls

  angliski: narrow-leaved Vetch

  vāciski: Schmalblättrige Wicke

  zviedriski: liten sommarvicker

  igauniski: ahtalehine hiirehernes

  lietuviski: siauralapis vikis

  krieviski: горошек узколистный

 • Kasūbijas vīķis Vicia cassubica L.

  Vicia cassubica L. attēls

  angliski: Danzig Vetch

  vāciski: Kassuben-Wicke

  zviedriski: backvicker

  igauniski: püstine hiirehernes

  lietuviski: kašubinis vikis

  krieviski: горошек кашубский

 • vanagu vīķis Vicia cracca L.

  Vicia cracca L. attēls

  angliski: tufted Vetch

  vāciski: Vogel-Wicke

  zviedriski: kråkvicker

  igauniski: harilik hiirehernes

  lietuviski: mėlynžiedis vikis

  krieviski: горошек мышиный

 • krūmāja vīķis Vicia dumetorum L.

  Vicia dumetorum L. attēls

  angliski:

  vāciski: Hecken-Wicke

  zviedriski: buskvicker

  igauniski: põõsas-hiirehernes

  lietuviski: krūmelinis vikis

  krieviski: горошек зарослевый

 • lauka pupa Vicia faba L.

  Vicia faba L. attēls

  angliski: broad Bean

  vāciski: Saubohne

  zviedriski: bön

  igauniski: põlduba

  lietuviski: pupa

  krieviski: бобы обыкновенные

 • lielziedu vīķis Vicia grandiflora Scop.

  Vicia grandiflora Scop. attēls

  angliski:

  vāciski: Großblütige Wicke

  zviedriski: storvicker

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: горошек крупноцветковый

 • pūkainais vīķis Vicia hirsuta (L.) Gray

  Vicia hirsuta (L.) Gray attēls

  angliski: hairy Tare

  vāciski: Rauhhaar-Wicke

  zviedriski: duvvicker

  igauniski: karvane hiirehernes

  lietuviski: gauruotasis vikis

  krieviski: горошек волосистый

 • dedestiņu vīķis Vicia lathyroides L.

  Vicia lathyroides L. attēls

  angliski: spring Vetch

  vāciski: Platterbsen-Wicke

  zviedriski: vårvicker

  igauniski: väikeseõiene hiirehernes

  lietuviski: pavasarinis vikis

  krieviski: горошек чиновидный

 • dzeltenais vīķis Vicia lutea L.

  Vicia lutea L. attēls

  angliski: Yellow-vetch

  vāciski: Gelbe Wicke

  zviedriski: gulvicker

  igauniski: kollane hiirehernes

  lietuviski:

  krieviski: горошек желтый

 • zirņveida vīķis Vicia pisiformis L.

  Vicia pisiformis L. attēls

  angliski:

  vāciski: Erbsen-Wicke

  zviedriski: ärtvicker

  igauniski:

  lietuviski: žirnialapis vikis

  krieviski: горошек гороховидный

 • sējas vīķis Vicia sativa L.

  Vicia sativa L. attēls

  angliski: common Vetch

  vāciski: Saat-Wicke

  zviedriski: fodervicker

  igauniski: suvivikk

  lietuviski: sėjamasis vikis

  krieviski: горошек посевной

 • žoga vīķis Vicia sepium L.

  Vicia sepium L. attēls

  angliski: bush Vetch

  vāciski: Zaun-Wicke

  zviedriski: häckvicker

  igauniski: aed-hiirehernes

  lietuviski: patvorinis vikis

  krieviski: горошек заборный

 • meža vīķis Vicia sylvatica L.

  Vicia sylvatica L. attēls

  angliski: wood Vetch

  vāciski: Wald-Wicke

  zviedriski: skogsvicker

  igauniski: mets-hiirehernes

  lietuviski: miškinis vikis

  krieviski: горошек лесной

 • smalklapu vīķis Vicia tenuifolia Roth

  Vicia tenuifolia Roth attēls

  angliski: fine-leaved Vetch

  vāciski: Schmalblättrige vogel-Wicke

  zviedriski: luktvicker

  igauniski: peenelehine hiirehernes

  lietuviski: smulkialapis vikis

  krieviski: горошек тонколистный

 • četrsēklu vīķis Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

  Vicia tetrasperma (L.) Schreb. attēls

  angliski: smooth Tare

  vāciski: Viersamige Wicke

  zviedriski: sparvvicker

  igauniski: neljaseemnene hiirehernes

  lietuviski: ketursėklis vikis

  krieviski: горошек четырехсемянный

 • smiltāja vīķis Vicia villosa Roth

  Vicia villosa Roth attēls

  angliski: fodder Vetch

  vāciski: Zottel-Wicke

  zviedriski: luddvicker

  igauniski: põld-hiirehernes

  lietuviski: ruginis vikis

  krieviski: горошек мохнатый

Līdzīgās sugas