Putni

Sadaļā “Putni” sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem. Pieejami dažu sugu apraksti. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Раздел "Птицы" проиллюстрирован цветными рисунками. Также доступны описания некоторых видов. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section “Birds” contains colour illustrations of the species. Available are few descriptions of the species. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.