Kukaiņi

Sadaļā "Kukaiņi" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem. Ilustrāciju autors D.Paramonovs.

Раздел «Насекомые» проиллюстрирован цветными рисунками. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section "Insects" contains color illustrations of the species. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.