Tauriņi

Sadaļā "Tauriņi" sugas ilustrētas ar krāsainiem fotoattēliem, ir pieejami sugu apraksti un izplatība. Fotogrāfiju un sugu tekstu autors Nikolajs Savenkovs. Augstāko taksonomisko kategoriju apraksti pēc redakcijas materiāliem; zīmējumu autors - Dmitrijs Paramonovs.

Раздел «Бабочки» проиллюстрирован цветными фотографиями, доступны описания и распространение видов. Автор текстов и фотографий Николай Савенков. Рисунки Дмитрия Парамонова.

The section "Butterflies" contains color photographs of the species as well as their descriptions and expansion area. Photographs and texts by Nikolai Savenkov. Drawings by Dmitrijs Paramonovs.