Tauriņi

Sadaļā "Tauriņi" sugas ilustrētas ar krāsainiem fotoattēliem, ir pieejami sugu apraksti un izplatība. Fotogrāfiju un tekstu autors Nikolajs Savenkovs.

Раздел «Бабочки» проиллюстрирован цветными фотографиями, доступны описания и распространение видов. Автор текстов и фотографий Николай Савенков.

The section "Butterflies" contains color photographs of the species as well as their descriptions and expansion area. Photographs and texts created by Nikolai Savenkov.