Divdīgļlapju klase (Dicotyledoneae (Magnoliopsida))

Ziedaugi ar 2 (ļoti reti 1) dīgļlapām. Koki, krūmi vai lakstaugi. Vadaudi vienā gredzenā, vadu kūlītis vaļējs, nodrošinot stublāja vai saknes sekundāru augšanu resnumā. Parasti ir skaidri nodalīta galvenā sakne - mietsakne ar daudzām sīkākām sānsaknēm. Lapas visbiežāk ar plūksnainu vai starainu dzīslojumu. Zieda daļas 5 vai 4 gredzenos (ar 5 vai 4 ziedlapām gredzenā). Apziednis parasti nodalīts kausā (visbiežāk zaļš) un vainagā (balts vai dažādās spilgtās krāsās). Dažām sugām vainags var būt reducēts. Latvijā plašākā ziedaugu klase ar 90 dzimtām un vairāk nekā 1325 sugām.