Segsēkļu (magnolijaugu) apakšnodalījums (Angiospermae (Magnoliophytina))

Evolucionāri jaunākā un vispilnīgākā augu grupa. Sēklaugi ar slēgtiem sēklaizmetņiem, kas atrodas no augļlapām veidotās auglenīcas paplašinātajā apakšdaļā - sēklotnē. Auglenīcas augšējā daļā ir visbiežāk žuburveida drīksna, kas uztver vīrišķos putekšņus. Vīrišķais puteksnis dīgst un, sasniedzis sēklaizmetņus, tos divkārši apaugļo, nodrošinot gan sēklas dīgļa, gan barības audu veidošanos. Segsēkļu raksturīga pazīme ir zieds. Segsēkļus nodala 2 lielās klasēs: divdīgļlapjos un viendīgļlapjos, kas abas sastopamas arī Latvijā.