Sēklaugu nodalījums (Spermatophyta)

Augstāko augu nodalījums, kā visas sugas veido sēklu. Dzimumpaaudze (gametofīts) mijas ar bezdzimumpaaudzi (sporofītu). Dominē bezdzimumpaaudze (sakne un vasa - auga virszemes daļa). Dzimumpaaudze reducēta, sīka, attīstas bezdzimumpaaudzes iekšienē, veidojot nodalītu vīrišķo un sievišķo dzimumpaaudzi. Apaugļojot olšūnu, veidojas sēkla. Evolūcijas gaitā radušies 3 patstāvīgi sēklaugu atzarojumi: skujkoku, cikadejaugu un magnolijaugu; tos bieži reducē divos apakšnodalījumos - priežu jeb kailsēkļu un magnolijaugu jeb segsēkļu apakšnodalījumā - ar kopumā vairāk nekā 300 tūkstošiem sēklaugu sugu pasaulē.