Izmirusī Devona Fauna

Sadaļā "Izmirusī Devona fauna" ir atrodami devona faunai raksturīgo pārstāvju krāsaini attēli. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs. Autoru konsultēja Ervīns Lukševics.

В разделе "Вымершая фауна Девона" характерные представители фауны проиллюстрированы цветными рисунками. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов. Автора консультировал Эрвин Лукшевиц.

The section "Extinct Devonian Fauna" contains color illustrations of the Devonian fauna's typical representatives. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs. Consultations by Ervins Luksevics.