Vēži

Sadaļā "Vēži" iekļautas vēžu un krabju sugas, kas ilustrētas ar krāsainiem attēliem, ir pieejami sugu pazīmju apraksti, bioloģija, informācija par izplatību. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs. Teksti sagatavoti pēc redakcijas materiāliem.

В разделе «Раки» включены виды раков и крабов, которые иллюстрированы цветными рисунками, доступны описания видов, биология и распространение. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов. Тексты подготовлены редакцией портала.

The chapter "Crayfish" contains information about crayfish and crab species in Latvia. The entries comprise colour illustrations of the species, complemented by descriptions of morphological characters, biology, and distribution area. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs. The texts have been compiled by the Editorial.