Ūdenīšu dzimta (Callitrichaceae)

Ūdenīšu dzimta (Callitrichaceae). Viengadīgu vai daudzgadīgu vienmājas ūdensaugu dzimta. Ūdenī pilnīgi iegremdēti vai peldoši lakstaugi. Raksturīgas pretējas lapas bez pielapēm, virs ūdens peldošas lapas veido rozeti. Viendzimuma ziediem nav apziedņa; vīrišķie - ar 1 putekšņlapu, sievišķie - ar 1 auglenīcu. Auglis - četru riekstiņu skaldauglis, parasti ar platāku vai šaurāku spārnu. Sastopamas galvenokārt mērenā klimata joslā. Dzimtā tikai ūdenītes ģints ar 17 sugām (atkarībā no sugas izpratnes šis skaits dažādos literatūras avotos mazliet atšķiras).

Latvijā 4 sugas. Atskaitot rudens ūdenīti, pārējās sugas ir diezgan bieži ūdensaugi dīķos, ezeros, applūdinātos karjeros un grāvjos.

Šīs dzimtas sugas

 • daudzziedu ūdenīte Callitriche cophocarpa Sendtn.

  Callitriche cophocarpa Sendtn. attēls

  angliski:

  vāciski: Stumpfkantiger Wasserstern

  zviedriski: sommarlånke

  igauniski: harilik vesitäht

  lietuviski: įvairioji praujenė

  krieviski: болотник короткоплодный

 • rudens ūdenīte Callitriche hermaphroditica L.

  Callitriche hermaphroditica L. attēls

  angliski: autumnal Water-starwort

  vāciski: Herbst-Wasserstern

  zviedriski: höstlånke

  igauniski: sügis-vesitäht

  lietuviski: rudeninė praujenė

  krieviski: болотник обоеполый

 • dumbra ūdenīte Callitriche stagnalis Scop.

  Callitriche stagnalis Scop. attēls

  angliski: common Water-starwort

  vāciski: Teich-Wasserstern

  zviedriski: dikeslånke

  igauniski: tiik-vesitäht

  lietuviski: tvenkininė praujenė

  krieviski: болотник прудовый

 • pavasara ūdenīte Callitriche verna L.

  Callitriche verna L. attēls

  angliski:

  vāciski: Sumpf-Wasserstern

  zviedriski: smålånke

  igauniski: soo-vesitäht

  lietuviski: pavasarinė praujenė

  krieviski: болотник болотный