Ūdenīšu dzimta (Callitrichaceae)

Ūdenīšu dzimta (Callitrichaceae). Viengadīgu vai daudzgadīgu vienmājas ūdensaugu dzimta. Ūdenī pilnīgi iegremdēti vai peldoši lakstaugi. Raksturīgas pretējas lapas bez pielapēm, virs ūdens peldošas lapas veido rozeti. Viendzimuma ziediem nav apziedņa; vīrišķie - ar 1 putekšņlapu, sievišķie - ar 1 auglenīcu. Auglis - četru riekstiņu skaldauglis, parasti ar platāku vai šaurāku spārnu. Sastopamas galvenokārt mērenā klimata joslā. Dzimtā tikai ūdenītes ģints ar 17 sugām (atkarībā no sugas izpratnes šis skaits dažādos literatūras avotos mazliet atšķiras).

Latvijā 4 sugas. Atskaitot rudens ūdenīti, pārējās sugas ir diezgan bieži ūdensaugi dīķos, ezeros, applūdinātos karjeros un grāvjos.

Šīs dzimtas sugas

 • daudzziedu ūdenīte Callitriche cophocarpa Sendtn.

  Callitriche cophocarpa Sendtn. attēls

  angliski:

  vāciski: Stumpfkantiger Wasserstern

  zviedru: sommarlånke

  igauņu: harilik vesitäht

  lietuviešu: įvairioji praujenė

  krievu: болотник короткоплодный

 • rudens ūdenīte Callitriche hermaphroditica L.

  Callitriche hermaphroditica L. attēls

  angliski: autumnal Water-starwort

  vāciski: Herbst-Wasserstern

  zviedru: höstlånke

  igauņu: sügis-vesitäht

  lietuviešu: rudeninė praujenė

  krievu: болотник обоеполый

 • dumbra ūdenīte Callitriche stagnalis Scop.

  Callitriche stagnalis Scop. attēls

  angliski: common Water-starwort

  vāciski: Teich-Wasserstern

  zviedru: dikeslånke

  igauņu: tiik-vesitäht

  lietuviešu: tvenkininė praujenė

  krievu: болотник прудовый

 • pavasara ūdenīte Callitriche verna L.

  Callitriche verna L. attēls

  angliski:

  vāciski: Sumpf-Wasserstern

  zviedru: smålånke

  igauņu: soo-vesitäht

  lietuviešu: pavasarinė praujenė

  krievu: болотник болотный