Viendīgļlapju klase (Monocotyledoneae (Liliopsida))

Vispilnīgāk attīstītie ziedaugi ar 1 dīgļlapu. Pārsvarā lakstaugi (Latvijā visi), retāk krūmi vai kokveida augi ar sarukušu galveno sakni. Vadaudi vairākos gredzenos, vadu kūlītis slēgts, ierobežojot stublāja (stumbra) vai saknes sekundāru augšanu resnumā (izņēmums ir Palmae - palmu dzimta, kas Latvijā nav sastopama). Sakņu sistēma bārkšveida. Lapas visbiežāk ar paralēlu vai lokveida dzīslojumu. Zieda daļas 3 gredzenos. Apziednis vienkāršs, parasti nav nodalīts labi atšķiramā kausā un vainagā. Daudzās dzimtās sugām ziedi ir reducēti vai vispār bez apziedņa. Latvijā 22 dzimtas ar aptuveni 415 sugām.