Sūreņu dzimta (Polygonaceae)

Sūreņu dzimta (Polygonaceae). Galvenokārt lakstaugu, reti krūmu dzimta. Raksturīgas veselas lapas, pie lapas pamata, saaugot pielapēm, veidojas turzīte. Ziedi ķekarveida, skarveida vai vārpveida ziedkopā. Apziednis vienkāršs, apziedņa lapas vienā vai divos gredzenos, to skaits 5 vai 6. Auglis - riekstiņš. Pasaulē zināmas ap 1100 sugas, izplatītas ziemeļu puslodes mērenā klimata joslā.

Latvijā ap 45 sugas, no tām apmēram 20 ir reti, vienu vai dažas reizes konstatēti ievazāti (adventīvi) augi vai kultūrbēgļi. Vairākums Latvijā pastāvīgi sastopamo savvaļas floras sugu ir diezgan biežas sausās nezālienēs, dažādās pļavās un ūdens piekrastē.

Šīs dzimtas sugas

 • sējas griķis Fagopyrum esculentum Moench

  Fagopyrum esculentum Moench attēls

  angliski: Buckwheat

  vāciski: Echter Buchweizen

  zviedriski: bovete

  igauniski: harilik tatar

  lietuviski: sėjamasis grikis

  krieviski: гречиха посевная

 • Tatārijas griķis Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

  Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. attēls

  angliski: green Buckwheat

  vāciski: Tataren-Buchweizen

  zviedriski: sibiriskt bovete

  igauniski: idatatar

  lietuviski: totorinis grikis

  krieviski: гречиха татарская

 • dārza vējgriķis Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve

  Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve attēls

  angliski: Black-bindweed

  vāciski: Gemeiner Windenknöterich

  zviedriski: åkerbinda

  igauniski: põld-konnatatar

  lietuviski: vijoklinis pelėvirkštis

  krieviski: горец вьюнковый

 • krūmāja vējgriķis Fallopia dumetorum (L.) Holub

  Fallopia dumetorum (L.) Holub attēls

  angliski: Copse-bindweed

  vāciski: Hecken-Windenknöterich

  zviedriski: lövbinda

  igauniski: võsa-konnatatar

  lietuviski: pakrūminis pelėvirkštis

  krieviski: горец кустарниковый

 • alpīnā sūrene Polygonum alpinum All.

  Polygonum alpinum All. attēls

  angliski: alpine Knotweed

  vāciski: Alpen-Knöterich

  zviedriski: alpslide

  igauniski: alpi kirburohi

  lietuviski: alpinis rūgtis

  krieviski: горец горный

 • abinieku sūrene Polygonum amphibium L.

  Polygonum amphibium L. attēls

  angliski: amphibious Bistort

  vāciski: Sumpf-Knöterich

  zviedriski: vattenpilört

  igauniski: vesi-kirburohi

  lietuviski: būdmainis rūgtis

  krieviski: горец земноводный

 • maura sūrene Polygonum arenastrum Boreau

  Polygonum arenastrum Boreau attēls

  angliski: equal-leaved Knotgrass

  vāciski: Vogel-Knöterich

  zviedriski: trampört

  igauniski: harilik linnurohi

  lietuviski: smulkialapė takažolė

  krieviski: горец птичий

 • Bellarda sūrene Polygonum bellardii All.

  Polygonum bellardii All. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski: rysk trampört

  igauniski:

  lietuviski: Belardo takažolė

  krieviski: горец отклоненный

 • zalkšu sūrene Polygonum bistorta L.

  Polygonum bistorta L. attēls

  angliski: common Bistort

  vāciski: Wiesen-Knöterich

  zviedriski: stor ormrot

  igauniski: ussitatar

  lietuviski: paprastoji gyvatžolė

  krieviski: горец змеиный

 • radniecīgā sūrene Polygonum cognatum Meissn.

  Polygonum cognatum Meissn. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: горец родственный

 • ūdenspipars Polygonum hydropiper L.

  Polygonum hydropiper L. attēls

  angliski: Water-pepper

  vāciski: Wasserpfeffer

  zviedriski: bitterpilört

  igauniski: mõru kirburohi

  lietuviski: kartusis rūgtis

  krieviski: горец перечный

 • skābeņlapu sūrene Polygonum lapathifolium L. s.l.

  Polygonum lapathifolium L. s.l. attēls

  angliski: pale Persicaria

  vāciski: Ampferblättriger Knöterich

  zviedriski: strandpilört

  igauniski: kahar kirburohi

  lietuviski: trumpamakštis rūgtis

  krieviski: горец развесистый

 • mazā sūrene Polygonum minus Huds.

  Polygonum minus Huds. attēls

  angliski: small Water-pepper

  vāciski: Kleiner-Knöterich

  zviedriski: rosenpilört

  igauniski: väike kirburohi

  lietuviski: mažasis rūgtis

  krieviski: горец малый

 • maigā sūrene Polygonum mite Schrank

  Polygonum mite Schrank attēls

  angliski: tasteless Water-pepper

  vāciski: Milder Knöterich

  zviedriski: vanlig åkerpilört

  igauniski: pehme kirburohi

  lietuviski: smailialapis rūgtis

  krieviski: горец мягкий

 • asaugļu sūrene Polygonum oxyspermum C.A.Mey. et Bunge ex Ledeb.

  Polygonum oxyspermum C.A.Mey. et Bunge ex Ledeb. attēls

  angliski: Ray’s Knotgrass

  vāciski: Strand-Knöterich

  zviedriski: näbbtrampört

  igauniski: rand-linnurohi

  lietuviski: aštriavaisė takažolė

  krieviski: горец остроплодный

 • blusu sūrene Polygonum persicaria L.

  Polygonum persicaria L. attēls

  angliski: Redshank

  vāciski: Pfirsichblättriger Knöterich

  zviedriski: åkerpilört

  igauniski: harilik kirburohi

  lietuviski: dėmėtasis rūgtis

  krieviski: горец почечуйный

 • vairvasiņu sūrene Polygonum viviparum L.

  Polygonum viviparum L. attēls

  angliski: alpine Bistort

  vāciski: Knöllchen-Knöterich

  zviedriski: ormrot

  igauniski: pung-kirburohi

  lietuviski:

  krieviski: горец живородящий

 • Japānas dižsūrene Reynoutria japonica Houtt.

  Reynoutria japonica Houtt. attēls

  angliski: Japanese Knotweed

  vāciski: Japanischer Staudenknöterich

  zviedriski: parkslide

  igauniski: vooljas pargitatar

  lietuviski: japoninė reinutrė

  krieviski: горец японский

 • Sahalīnas dižsūrene Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai

  Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai attēls

  angliski: giant Knotweed

  vāciski: Sachalin-Staudenknöterich

  zviedriski: jätteslide

  igauniski: sahhalini pargitatar

  lietuviski: sachalinenė reinutrė

  krieviski: горец сахалинский

 • pļavas skābene Rumex acetosa L.

  Rumex acetosa L. attēls

  angliski: common Sorrel

  vāciski: Wiesen-Sauerampfer

  zviedriski: ängssyra

  igauniski: hapu oblikas

  lietuviski: valgomoji rūgštynė

  krieviski: щавель обыкновенный

 • mazā skābene Rumex acetosella L.

  Rumex acetosella L. attēls

  angliski: sheep’s Sorrel

  vāciski: Kleiner Sauerampfer

  zviedriski: bergsyra

  igauniski: väike oblikas

  lietuviski: smulkioji rūgštynė

  krieviski: щавель воробьиный

 • ūdens skābene Rumex aquaticus L.

  Rumex aquaticus L. attēls

  angliski: Scottish Dock

  vāciski: Wasser-Ampfer

  zviedriski: hästskräppa

  igauniski: vesioblikas

  lietuviski: vandeninė rūgštynė

  krieviski: щавель водный

 • blīvā skābene Rumex confertus Willd.

  Rumex confertus Willd. attēls

  angliski: Russian Dock

  vāciski:

  zviedriski: vippskräppa

  igauniski: hobuoblikas

  lietuviski: tankiažiedė rūgštynė

  krieviski: щавель конский

 • cirtainā skābene Rumex crispus L.

  Rumex crispus L. attēls

  angliski: curled Dock

  vāciski: Krauser Ampfer

  zviedriski: krusskräppa

  igauniski: kärnoblikas

  lietuviski: rauktalapė rūgštynė

  krieviski: щавель курчавый

 • krastmalas skābene Rumex hydrolapathum Huds.

  Rumex hydrolapathum Huds. attēls

  angliski: water Dock

  vāciski: Hoher Ampfer

  zviedriski: vattenskräppa

  igauniski: jõgioblikas

  lietuviski: gudažolė rūgštynė

  krieviski: щавель воднощавелевый

 • garlapu skābene Rumex longifolius DC.

  Rumex longifolius DC. attēls

  angliski: northern Dock

  vāciski: Gemüse-Ampfer

  zviedriski: gårdsskräppa

  igauniski: koduoblikas

  lietuviski: panaminė rūgštynė

  krieviski: щавель длиннолистный

 • jūrmalas skābene Rumex maritimus L.

  Rumex maritimus L. attēls

  angliski: golden Dock

  vāciski: Strand-Ampfer

  zviedriski: strandskräppa

  igauniski: merioblikas

  lietuviski: šlaitinė rūgštynė

  krieviski: щавель приморский

 • struplapu skābene Rumex obtusifolius L.

  Rumex obtusifolius L. attēls

  angliski: broad-leaved Dock

  vāciski: Stumpfblättriger Ampfer

  zviedriski: tomtskräppa

  igauniski: tömbilehine oblikas

  lietuviski: bukalapė rūgštynė

  krieviski: щавель туполистный

 • purva skābene Rumex palustris Sm.

  Rumex palustris Sm. attēls

  angliski: marsh Dock

  vāciski: Sumpf-Ampfer

  zviedriski: sumpskräppa

  igauniski:

  lietuviski: pelkinė rūgštynė

  krieviski: щавель болотный

 • Somijas skābene Rumex pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb.

  Rumex pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski: finnskräppa

  igauniski: soome oblikas

  lietuviski: paupinė rūgštynė

  krieviski: щавель ложносолончаковый

 • šaurlapu skābene Rumex stenophyllus Ledeb.

  Rumex stenophyllus Ledeb. attēls

  angliski:

  vāciski: Schmalblättriger Ampfer

  zviedriski: ungersk skräppa

  igauniski: idaoblikas

  lietuviski:

  krieviski: щавель узколистный

 • piramidālā skābene Rumex thyrsiflorus Fingerh.

  Rumex thyrsiflorus Fingerh. attēls

  angliski:

  vāciski: Rispen-Sauerampfer

  zviedriski: stor ängssyra

  igauniski: aasoblikas

  lietuviski: skėstažiedė rūgštynė

  krieviski: щавель пирамидальный

 • vītollapu skābene Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f.

  Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f. attēls

  angliski: willow-leaved Dock

  vāciski: Weidenblatt-Ampfer

  zviedriski: hamnskräppa

  igauniski:

  lietuviski: tribriaunė rūgštynė

  krieviski: щавель иволистный

Līdzīgās sugas