Sūreņu dzimta (Polygonaceae)

Sūreņu dzimta (Polygonaceae). Galvenokārt lakstaugu, reti krūmu dzimta. Raksturīgas veselas lapas, pie lapas pamata, saaugot pielapēm, veidojas turzīte. Ziedi ķekarveida, skarveida vai vārpveida ziedkopā. Apziednis vienkāršs, apziedņa lapas vienā vai divos gredzenos, to skaits 5 vai 6. Auglis - riekstiņš. Pasaulē zināmas ap 1100 sugas, izplatītas ziemeļu puslodes mērenā klimata joslā.

Latvijā ap 45 sugas, no tām apmēram 20 ir reti, vienu vai dažas reizes konstatēti ievazāti (adventīvi) augi vai kultūrbēgļi. Vairākums Latvijā pastāvīgi sastopamo savvaļas floras sugu ir diezgan biežas sausās nezālienēs, dažādās pļavās un ūdens piekrastē.

Šīs dzimtas sugas

 • sējas griķis Fagopyrum esculentum Moench

  Fagopyrum esculentum Moench attēls

  angliski: Buckwheat

  vāciski: Echter Buchweizen

  zviedru: bovete

  igauņu: harilik tatar

  lietuviešu: sėjamasis grikis

  krievu: гречиха посевная

 • Tatārijas griķis Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

  Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. attēls

  angliski: green Buckwheat

  vāciski: Tataren-Buchweizen

  zviedru: sibiriskt bovete

  igauņu: idatatar

  lietuviešu: totorinis grikis

  krievu: гречиха татарская

 • dārza vējgriķis Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve

  Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve attēls

  angliski: Black-bindweed

  vāciski: Gemeiner Windenknöterich

  zviedru: åkerbinda

  igauņu: põld-konnatatar

  lietuviešu: vijoklinis pelėvirkštis

  krievu: горец вьюнковый

 • krūmāja vējgriķis Fallopia dumetorum (L.) Holub

  Fallopia dumetorum (L.) Holub attēls

  angliski: Copse-bindweed

  vāciski: Hecken-Windenknöterich

  zviedru: lövbinda

  igauņu: võsa-konnatatar

  lietuviešu: pakrūminis pelėvirkštis

  krievu: горец кустарниковый

 • alpīnā sūrene Polygonum alpinum All.

  Polygonum alpinum All. attēls

  angliski: alpine Knotweed

  vāciski: Alpen-Knöterich

  zviedru: alpslide

  igauņu: alpi kirburohi

  lietuviešu: alpinis rūgtis

  krievu: горец горный

 • abinieku sūrene Polygonum amphibium L.

  Polygonum amphibium L. attēls

  angliski: amphibious Bistort

  vāciski: Sumpf-Knöterich

  zviedru: vattenpilört

  igauņu: vesi-kirburohi

  lietuviešu: būdmainis rūgtis

  krievu: горец земноводный

 • maura sūrene Polygonum arenastrum Boreau

  Polygonum arenastrum Boreau attēls

  angliski: equal-leaved Knotgrass

  vāciski: Vogel-Knöterich

  zviedru: trampört

  igauņu: harilik linnurohi

  lietuviešu: smulkialapė takažolė

  krievu: горец птичий

 • Bellarda sūrene Polygonum bellardii All.

  Polygonum bellardii All. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru: rysk trampört

  igauņu:

  lietuviešu: Belardo takažolė

  krievu: горец отклоненный

 • zalkšu sūrene Polygonum bistorta L.

  Polygonum bistorta L. attēls

  angliski: common Bistort

  vāciski: Wiesen-Knöterich

  zviedru: stor ormrot

  igauņu: ussitatar

  lietuviešu: paprastoji gyvatžolė

  krievu: горец змеиный

 • radniecīgā sūrene Polygonum cognatum Meissn.

  Polygonum cognatum Meissn. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru:

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: горец родственный

 • ūdenspipars Polygonum hydropiper L.

  Polygonum hydropiper L. attēls

  angliski: Water-pepper

  vāciski: Wasserpfeffer

  zviedru: bitterpilört

  igauņu: mõru kirburohi

  lietuviešu: kartusis rūgtis

  krievu: горец перечный

 • skābeņlapu sūrene Polygonum lapathifolium L. s.l.

  Polygonum lapathifolium L. s.l. attēls

  angliski: pale Persicaria

  vāciski: Ampferblättriger Knöterich

  zviedru: strandpilört

  igauņu: kahar kirburohi

  lietuviešu: trumpamakštis rūgtis

  krievu: горец развесистый

 • mazā sūrene Polygonum minus Huds.

  Polygonum minus Huds. attēls

  angliski: small Water-pepper

  vāciski: Kleiner-Knöterich

  zviedru: rosenpilört

  igauņu: väike kirburohi

  lietuviešu: mažasis rūgtis

  krievu: горец малый

 • maigā sūrene Polygonum mite Schrank

  Polygonum mite Schrank attēls

  angliski: tasteless Water-pepper

  vāciski: Milder Knöterich

  zviedru: vanlig åkerpilört

  igauņu: pehme kirburohi

  lietuviešu: smailialapis rūgtis

  krievu: горец мягкий

 • asaugļu sūrene Polygonum oxyspermum C.A.Mey. et Bunge ex Ledeb.

  Polygonum oxyspermum C.A.Mey. et Bunge ex Ledeb. attēls

  angliski: Ray’s Knotgrass

  vāciski: Strand-Knöterich

  zviedru: näbbtrampört

  igauņu: rand-linnurohi

  lietuviešu: aštriavaisė takažolė

  krievu: горец остроплодный

 • blusu sūrene Polygonum persicaria L.

  Polygonum persicaria L. attēls

  angliski: Redshank

  vāciski: Pfirsichblättriger Knöterich

  zviedru: åkerpilört

  igauņu: harilik kirburohi

  lietuviešu: dėmėtasis rūgtis

  krievu: горец почечуйный

 • vairvasiņu sūrene Polygonum viviparum L.

  Polygonum viviparum L. attēls

  angliski: alpine Bistort

  vāciski: Knöllchen-Knöterich

  zviedru: ormrot

  igauņu: pung-kirburohi

  lietuviešu:

  krievu: горец живородящий

 • Japānas dižsūrene Reynoutria japonica Houtt.

  Reynoutria japonica Houtt. attēls

  angliski: Japanese Knotweed

  vāciski: Japanischer Staudenknöterich

  zviedru: parkslide

  igauņu: vooljas pargitatar

  lietuviešu: japoninė reinutrė

  krievu: горец японский

 • Sahalīnas dižsūrene Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai

  Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai attēls

  angliski: giant Knotweed

  vāciski: Sachalin-Staudenknöterich

  zviedru: jätteslide

  igauņu: sahhalini pargitatar

  lietuviešu: sachalinenė reinutrė

  krievu: горец сахалинский

 • pļavas skābene Rumex acetosa L.

  Rumex acetosa L. attēls

  angliski: common Sorrel

  vāciski: Wiesen-Sauerampfer

  zviedru: ängssyra

  igauņu: hapu oblikas

  lietuviešu: valgomoji rūgštynė

  krievu: щавель обыкновенный

 • mazā skābene Rumex acetosella L.

  Rumex acetosella L. attēls

  angliski: sheep’s Sorrel

  vāciski: Kleiner Sauerampfer

  zviedru: bergsyra

  igauņu: väike oblikas

  lietuviešu: smulkioji rūgštynė

  krievu: щавель воробьиный

 • ūdens skābene Rumex aquaticus L.

  Rumex aquaticus L. attēls

  angliski: Scottish Dock

  vāciski: Wasser-Ampfer

  zviedru: hästskräppa

  igauņu: vesioblikas

  lietuviešu: vandeninė rūgštynė

  krievu: щавель водный

 • blīvā skābene Rumex confertus Willd.

  Rumex confertus Willd. attēls

  angliski: Russian Dock

  vāciski:

  zviedru: vippskräppa

  igauņu: hobuoblikas

  lietuviešu: tankiažiedė rūgštynė

  krievu: щавель конский

 • cirtainā skābene Rumex crispus L.

  Rumex crispus L. attēls

  angliski: curled Dock

  vāciski: Krauser Ampfer

  zviedru: krusskräppa

  igauņu: kärnoblikas

  lietuviešu: rauktalapė rūgštynė

  krievu: щавель курчавый

 • krastmalas skābene Rumex hydrolapathum Huds.

  Rumex hydrolapathum Huds. attēls

  angliski: water Dock

  vāciski: Hoher Ampfer

  zviedru: vattenskräppa

  igauņu: jõgioblikas

  lietuviešu: gudažolė rūgštynė

  krievu: щавель воднощавелевый

 • garlapu skābene Rumex longifolius DC.

  Rumex longifolius DC. attēls

  angliski: northern Dock

  vāciski: Gemüse-Ampfer

  zviedru: gårdsskräppa

  igauņu: koduoblikas

  lietuviešu: panaminė rūgštynė

  krievu: щавель длиннолистный

 • jūrmalas skābene Rumex maritimus L.

  Rumex maritimus L. attēls

  angliski: golden Dock

  vāciski: Strand-Ampfer

  zviedru: strandskräppa

  igauņu: merioblikas

  lietuviešu: šlaitinė rūgštynė

  krievu: щавель приморский

 • struplapu skābene Rumex obtusifolius L.

  Rumex obtusifolius L. attēls

  angliski: broad-leaved Dock

  vāciski: Stumpfblättriger Ampfer

  zviedru: tomtskräppa

  igauņu: tömbilehine oblikas

  lietuviešu: bukalapė rūgštynė

  krievu: щавель туполистный

 • purva skābene Rumex palustris Sm.

  Rumex palustris Sm. attēls

  angliski: marsh Dock

  vāciski: Sumpf-Ampfer

  zviedru: sumpskräppa

  igauņu:

  lietuviešu: pelkinė rūgštynė

  krievu: щавель болотный

 • Somijas skābene Rumex pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb.

  Rumex pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru: finnskräppa

  igauņu: soome oblikas

  lietuviešu: paupinė rūgštynė

  krievu: щавель ложносолончаковый

 • šaurlapu skābene Rumex stenophyllus Ledeb.

  Rumex stenophyllus Ledeb. attēls

  angliski:

  vāciski: Schmalblättriger Ampfer

  zviedru: ungersk skräppa

  igauņu: idaoblikas

  lietuviešu:

  krievu: щавель узколистный

 • piramidālā skābene Rumex thyrsiflorus Fingerh.

  Rumex thyrsiflorus Fingerh. attēls

  angliski:

  vāciski: Rispen-Sauerampfer

  zviedru: stor ängssyra

  igauņu: aasoblikas

  lietuviešu: skėstažiedė rūgštynė

  krievu: щавель пирамидальный

 • vītollapu skābene Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f.

  Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f. attēls

  angliski: willow-leaved Dock

  vāciski: Weidenblatt-Ampfer

  zviedru: hamnskräppa

  igauņu:

  lietuviešu: tribriaunė rūgštynė

  krievu: щавель иволистный

Līdzīgās sugas