Doņu dzimta (Juncaceae)

Doņu dzimta (Juncaceae). Daudzgadīgi lakstaugi ar spēcīgu, ložņājošu sakneni vai bārkšsaknēm. Lapas lineāras. Stublājs cilindrisks vai plakans, nereti dobs, bieži vien aplapots tikai pie pamata vai visas lapas reducētas makstīs. Ziedi saliktās ziedkopās stublāja galā. Apziednis sešdaļīgs, divos gredzenos. Auglis - pogaļa. Mērenā un aukstā klimata joslā sastopamu sugu dzimta. Zināmas ap 430 sugas septiņās ģintīs.

Latvijā 25 sugas, vairākums ir diezgan biežas, sastopamas mitrās un atklātās vietās.

Šīs dzimtas sugas

 • Alpu donis Juncus alpino-articulatus Chaix

  Juncus alpino-articulatus Chaix attēls

  angliski: alpine Rush

  vāciski: Alpen-Binse

  zviedru: torvtåg

  igauņu: tumepruun luga

  lietuviešu: alpinis vikšris

  krievu: ситник альпийский

 • spožaugļu donis Juncus articulatus L.

  Juncus articulatus L. attēls

  angliski: jointed Rush

  vāciski: Glieder-Binse

  zviedru: ryltåg

  igauņu: läikviljane luga

  lietuviešu: nariuotalapis vikšris

  krievu: ситник членистый

 • Baltijas donis Juncus balticus Willd.

  Juncus balticus Willd. attēls

  angliski: Baltic Rush

  vāciski: Baltische Binse

  zviedru: östersjötåg

  igauņu: randluga

  lietuviešu: baltijinis vikšris

  krievu: ситник балтийский

 • krupju donis Juncus bufonius L.

  Juncus bufonius L. attēls

  angliski: toad Rush

  vāciski: Kröten-Binse

  zviedru: vägtåg

  igauņu: kraavluga

  lietuviešu: rupūžinis vikšris

  krievu: ситник жабый

 • sīpoliņu donis Juncus bulbosus L.

  Juncus bulbosus L. attēls

  angliski: bulbous Rush

  vāciski: Zwiebel-Binse

  zviedru: löktåg

  igauņu: madal luga

  lietuviešu: liūninis vikšris

  krievu: ситник луковичный

 • galvainais donis Juncus capitatus Weigel

  Juncus capitatus Weigel attēls

  angliski: dwarf Rush

  vāciski: Kopf-Binse

  zviedru: huvudtåg

  igauņu:

  lietuviešu: galvinis vikšris

  krievu: ситник головчатый

 • plakanais donis Juncus compressus Jacq.

  Juncus compressus Jacq. attēls

  angliski: round-fruited Rush

  vāciski: Zusammengedrückte Binse

  zviedru: stubbtåg

  igauņu: lapik luga

  lietuviešu: plokščiastiebis vikšris

  krievu: ситник сплюснутый

 • kamolu donis Juncus conglomeratus L.

  Juncus conglomeratus L. attēls

  angliski: compact Rush

  vāciski: Knäuel-Binse

  zviedru: knapptåg

  igauņu: keraluga

  lietuviešu: glaustažiedis vikšris

  krievu: ситник скученный

 • izplestais donis Juncus effusus L.

  Juncus effusus L. attēls

  angliski: soft- Rush

  vāciski: Flatter-Binse

  zviedru: veketåg

  igauņu: harilik luga

  lietuviešu: kėstasis vikšris

  krievu: ситник развесистый

 • pavedienu donis Juncus filiformis L.

  Juncus filiformis L. attēls

  angliski: thread Rush

  vāciski: Faden-Binse

  zviedru: trådtåg

  igauņu: niitluga

  lietuviešu: siūlinis vikšris

  krievu: ситник нитевидный

 • Žerāra donis Juncus gerardii Loisel.

  Juncus gerardii Loisel. attēls

  angliski: saltmarsh Rush

  vāciski: Salz-Binse

  zviedru: salttåg

  igauņu: tuderluga

  lietuviešu: druskinis vikšris

  krievu: ситник Жерара

 • zilganais donis Juncus inflexus L.

  Juncus inflexus L. attēls

  angliski: hard Rush

  vāciski: Blaugrüne Binse

  zviedru: blåtåg

  igauņu: sinihall luga

  lietuviešu: melsvasis vikšris

  krievu: ситник склоненный

 • blīvziedu donis Juncus nastanthus V.I.Krecz. et Gontsch.

  Juncus nastanthus V.I.Krecz. et Gontsch. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru:

  igauņu: tihedaõiene luga

  lietuviešu:

  krievu: ситник скученноцветковый

 • varžu donis Juncus ranarius Songeon et E.P.Perrier ex Billot

  Juncus ranarius Songeon et E.P.Perrier ex Billot attēls

  angliski:

  vāciski: Frosch-Binse

  zviedru: grodtåg

  igauņu: konnaluga

  lietuviešu: varlinis vikšris

  krievu: ситник лягуший

 • skrajais donis Juncus squarrosus L.

  Juncus squarrosus L. attēls

  angliski: heath Rush

  vāciski: Sparrige Binse

  zviedru: borsttåg

  igauņu: nõmmluga

  lietuviešu: šerialapis vikšris

  krievu: ситник растопыренный

 • tumšais donis Juncus stygius L.

  Juncus stygius L. attēls

  angliski: stygii Rush

  vāciski: Moor-Binse

  zviedru: dytåg

  igauņu: rabaluga

  lietuviešu: pelkinis vikšris

  krievu: ситник стигийский

 • strupais donis Juncus subnodulosus Schrank

  Juncus subnodulosus Schrank attēls

  angliski: blunt-flowered Rush

  vāciski: Stumpfblütige Binse

  zviedru: trubbtåg

  igauņu: tömbiõiene luga

  lietuviešu:

  krievu: ситник подузловатый

 • maigais donis Juncus tenuis Willd.

  Juncus tenuis Willd. attēls

  angliski: slender Rush

  vāciski: Zarte Binse

  zviedru: syltåg

  igauņu: sale luga

  lietuviešu: laibasis vikšris

  krievu: ситник тонкий

 • lauka zemzālīte Luzula campestris (L.) DC.

  Luzula campestris (L.) DC. attēls

  angliski: field Wood-rush

  vāciski: Gemeine Hainbinse

  zviedru: knippfryle

  igauņu: põld-piiphein

  lietuviešu: ganyklinis kiškiagrikis

  krievu: ожика равнинная

 • birztalas zemzālīte Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott

  Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott attēls

  angliski: white Wood-rush

  vāciski: Schmalblättrige Hainbinse

  zviedru: vitfryle

  igauņu: salu-piiphein

  lietuviešu: krūminis kiškiagrikis

  krievu: ожика боровая

 • daudzziedu zemzālīte Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

  Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. attēls

  angliski: heath Wood-rush

  vāciski: Vielblütige Hainbinse

  zviedru: ängsfryle

  igauņu: mitmeõiene piiphein

  lietuviešu: daugiažiedis kiškiagrikis

  krievu: ожика многоцветковая

 • pūkainā zemzālīte Luzula pilosa (L.) Willd.

  Luzula pilosa (L.) Willd. attēls

  angliski: hairy Wood-rush

  vāciski: Haar-Hainbinse

  zviedru: vårfryle

  igauņu: karvane piiphein

  lietuviešu: plaukuotasis kiškiagrikis

  krievu: ожика волосистая

Līdzīgās sugas