Doņu dzimta (Juncaceae)

Doņu dzimta (Juncaceae). Daudzgadīgi lakstaugi ar spēcīgu, ložņājošu sakneni vai bārkšsaknēm. Lapas lineāras. Stublājs cilindrisks vai plakans, nereti dobs, bieži vien aplapots tikai pie pamata vai visas lapas reducētas makstīs. Ziedi saliktās ziedkopās stublāja galā. Apziednis sešdaļīgs, divos gredzenos. Auglis - pogaļa. Mērenā un aukstā klimata joslā sastopamu sugu dzimta. Zināmas ap 430 sugas septiņās ģintīs.

Latvijā 25 sugas, vairākums ir diezgan biežas, sastopamas mitrās un atklātās vietās.

Šīs dzimtas sugas

 • Alpu donis Juncus alpino-articulatus Chaix

  Juncus alpino-articulatus Chaix attēls

  angliski: alpine Rush

  vāciski: Alpen-Binse

  zviedriski: torvtåg

  igauniski: tumepruun luga

  lietuviski: alpinis vikšris

  krieviski: ситник альпийский

 • spožaugļu donis Juncus articulatus L.

  Juncus articulatus L. attēls

  angliski: jointed Rush

  vāciski: Glieder-Binse

  zviedriski: ryltåg

  igauniski: läikviljane luga

  lietuviski: nariuotalapis vikšris

  krieviski: ситник членистый

 • Baltijas donis Juncus balticus Willd.

  Juncus balticus Willd. attēls

  angliski: Baltic Rush

  vāciski: Baltische Binse

  zviedriski: östersjötåg

  igauniski: randluga

  lietuviski: baltijinis vikšris

  krieviski: ситник балтийский

 • krupju donis Juncus bufonius L.

  Juncus bufonius L. attēls

  angliski: toad Rush

  vāciski: Kröten-Binse

  zviedriski: vägtåg

  igauniski: kraavluga

  lietuviski: rupūžinis vikšris

  krieviski: ситник жабый

 • sīpoliņu donis Juncus bulbosus L.

  Juncus bulbosus L. attēls

  angliski: bulbous Rush

  vāciski: Zwiebel-Binse

  zviedriski: löktåg

  igauniski: madal luga

  lietuviski: liūninis vikšris

  krieviski: ситник луковичный

 • galvainais donis Juncus capitatus Weigel

  Juncus capitatus Weigel attēls

  angliski: dwarf Rush

  vāciski: Kopf-Binse

  zviedriski: huvudtåg

  igauniski:

  lietuviski: galvinis vikšris

  krieviski: ситник головчатый

 • plakanais donis Juncus compressus Jacq.

  Juncus compressus Jacq. attēls

  angliski: round-fruited Rush

  vāciski: Zusammengedrückte Binse

  zviedriski: stubbtåg

  igauniski: lapik luga

  lietuviski: plokščiastiebis vikšris

  krieviski: ситник сплюснутый

 • kamolu donis Juncus conglomeratus L.

  Juncus conglomeratus L. attēls

  angliski: compact Rush

  vāciski: Knäuel-Binse

  zviedriski: knapptåg

  igauniski: keraluga

  lietuviski: glaustažiedis vikšris

  krieviski: ситник скученный

 • izplestais donis Juncus effusus L.

  Juncus effusus L. attēls

  angliski: soft- Rush

  vāciski: Flatter-Binse

  zviedriski: veketåg

  igauniski: harilik luga

  lietuviski: kėstasis vikšris

  krieviski: ситник развесистый

 • pavedienu donis Juncus filiformis L.

  Juncus filiformis L. attēls

  angliski: thread Rush

  vāciski: Faden-Binse

  zviedriski: trådtåg

  igauniski: niitluga

  lietuviski: siūlinis vikšris

  krieviski: ситник нитевидный

 • Žerāra donis Juncus gerardii Loisel.

  Juncus gerardii Loisel. attēls

  angliski: saltmarsh Rush

  vāciski: Salz-Binse

  zviedriski: salttåg

  igauniski: tuderluga

  lietuviski: druskinis vikšris

  krieviski: ситник Жерара

 • zilganais donis Juncus inflexus L.

  Juncus inflexus L. attēls

  angliski: hard Rush

  vāciski: Blaugrüne Binse

  zviedriski: blåtåg

  igauniski: sinihall luga

  lietuviski: melsvasis vikšris

  krieviski: ситник склоненный

 • blīvziedu donis Juncus nastanthus V.I.Krecz. et Gontsch.

  Juncus nastanthus V.I.Krecz. et Gontsch. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski: tihedaõiene luga

  lietuviski:

  krieviski: ситник скученноцветковый

 • varžu donis Juncus ranarius Songeon et E.P.Perrier ex Billot

  Juncus ranarius Songeon et E.P.Perrier ex Billot attēls

  angliski:

  vāciski: Frosch-Binse

  zviedriski: grodtåg

  igauniski: konnaluga

  lietuviski: varlinis vikšris

  krieviski: ситник лягуший

 • skrajais donis Juncus squarrosus L.

  Juncus squarrosus L. attēls

  angliski: heath Rush

  vāciski: Sparrige Binse

  zviedriski: borsttåg

  igauniski: nõmmluga

  lietuviski: šerialapis vikšris

  krieviski: ситник растопыренный

 • tumšais donis Juncus stygius L.

  Juncus stygius L. attēls

  angliski: stygii Rush

  vāciski: Moor-Binse

  zviedriski: dytåg

  igauniski: rabaluga

  lietuviski: pelkinis vikšris

  krieviski: ситник стигийский

 • strupais donis Juncus subnodulosus Schrank

  Juncus subnodulosus Schrank attēls

  angliski: blunt-flowered Rush

  vāciski: Stumpfblütige Binse

  zviedriski: trubbtåg

  igauniski: tömbiõiene luga

  lietuviski:

  krieviski: ситник подузловатый

 • maigais donis Juncus tenuis Willd.

  Juncus tenuis Willd. attēls

  angliski: slender Rush

  vāciski: Zarte Binse

  zviedriski: syltåg

  igauniski: sale luga

  lietuviski: laibasis vikšris

  krieviski: ситник тонкий

 • lauka zemzālīte Luzula campestris (L.) DC.

  Luzula campestris (L.) DC. attēls

  angliski: field Wood-rush

  vāciski: Gemeine Hainbinse

  zviedriski: knippfryle

  igauniski: põld-piiphein

  lietuviski: ganyklinis kiškiagrikis

  krieviski: ожика равнинная

 • birztalas zemzālīte Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott

  Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott attēls

  angliski: white Wood-rush

  vāciski: Schmalblättrige Hainbinse

  zviedriski: vitfryle

  igauniski: salu-piiphein

  lietuviski: krūminis kiškiagrikis

  krieviski: ожика боровая

 • daudzziedu zemzālīte Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

  Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. attēls

  angliski: heath Wood-rush

  vāciski: Vielblütige Hainbinse

  zviedriski: ängsfryle

  igauniski: mitmeõiene piiphein

  lietuviski: daugiažiedis kiškiagrikis

  krieviski: ожика многоцветковая

 • pūkainā zemzālīte Luzula pilosa (L.) Willd.

  Luzula pilosa (L.) Willd. attēls

  angliski: hairy Wood-rush

  vāciski: Haar-Hainbinse

  zviedriski: vårfryle

  igauniski: karvane piiphein

  lietuviski: plaukuotasis kiškiagrikis

  krieviski: ожика волосистая

Līdzīgās sugas