Celastru dzimta (Celastraceae)

Celastru dzimta (Celastraceae). Koku, krūmu vai liānu dzimta. Raksturīgas vienkāršas, uz zariem pretēji vai pamīšus novietotas lapas. Ziedi visbiežāk čemurveida vai vairogveida ziedkopās. Kauslapas, vainaglapas un putekšņlapas pa 4 vai 5. Auglim bieži ir krāsaina sēklsedze. Zināmas ap 850 sugas, galvenokārt tropu un subtropu joslā. Dzimtas apjoms dažādās klasifikācijās ir ļoti atšķirīgs (plašā nozīmē iekļaujot līdz pat 1300 sugas).

Latvijā 2 krūmu sugas, sastopamas nevienmērīgi, pārsvarā upju ielejās.

Šīs dzimtas sugas

 • Eiropas segliņš Euonymus europaea L.

  Euonymus europaea L. attēls

  angliski: Spindle

  vāciski: Europäisches Pfaffenhütchen

  zviedriski: benved

  igauniski: harilik kikkapuu

  lietuviski: europinis ožekšnis

  krieviski: бересклет европейский

 • kārpainais segliņš Euonymus verrucosa Scop.

  Euonymus verrucosa Scop. attēls

  angliski:

  vāciski: Warzen-Pfaffenhütchen

  zviedriski:

  igauniski: naastune kikkapuu

  lietuviski: karpotasis ožekšnis

  krieviski: бересклет бородавчатый