Liepu dzimta (Tiliaceae)

Liepu dzimta (Tiliaceae). Koku, retāk krūmu dzimta. Raksturīgas vienkāršas lapas ar parasti ātri nobirstošām pielapēm. Kauslapas un vainaglapas pa 5, ziedi vismaz ar 3 simetrijas asīm. Putekšņlapas 10 un vairāk. Auglis - pogaļa vai riekstiņš. Galvenokārt tropu un subtropu joslā izplatītu sugu dzimta, reti mērenā klimata joslā. Zināmas ap 450 sugas. Dzimtas taksonomiskajā apjomā ir ļoti atšķirīga pieeja; plašā nozīmē dzimtā ietilpst līdz 730 sugām.

Latvijā savvaļā tikai 1 suga - parastā liepa. Cita suga – platlapu liepa sporādiski pāriet savvaļā no stādījumiem.

Šīs dzimtas sugas

 • parastā liepa Tilia cordata Mill.

  Tilia cordata Mill. attēls

  angliski: small-leaved Lime

  vāciski: Winter-Linde

  zviedriski: lind

  igauniski: harilik pärn

  lietuviski: mažalapė liepa

  krieviski: липа мелколистная

Līdzīgās sugas