Kailsēkļu (priežu) apakšnodalījums (Gymnospermae (Pinophytina))

Sēklaugi ar atsegtiem sēklaizmetņiem, kas atrodas tieši uz sēklzvīņām. Evolucionāri senākā sēklaugu grupa. Apvieno 2 atšķirīgas vēsturiskās attīstības līnijas (zarus): skujkokus ar vienkāršiem sānorgāniem, sīkām, bieži reducētām lapām un blīvu koksni un cikadejaugus. Pie cikadejaugu zara attiecināmās sugas sastopamas tikai tropu un subtropu klimata joslā. Katru no zariem iedala vairākās klasēs. Latvijā savvaļā tikai skujkoku jeb priežu klase, kas dažreiz tiek nodalīta divās apakšklasēs, atsevišķi nošķirot īves.