Rubiju dzimta (Rubiaceae)

Rubiju dzimta (Rubiaceae). Ļoti liela koku, krūmu, liānu, retāk lakstaugu dzimta. Lakstaugiem raksturīgas veselas, pretējas lapas ar lapām līdzīgām pielapēm. Šāds lapu novietojums (pretējas lapas un tām līdzīgas pielapes) atgādina mieturi un to bieži apzīmē kā neīstu mieturi. Ziedi divdzimumu, visbiežāk skarveidīgās vai galviņveida ziedkopās. Kauss un vainags saaudzis. Vainags 3-5(6) daļīgs. Auglis - skaldauglis. Galvenokārt tropu un subtropu joslā sastopamu augu dzimta. Mērenā un aukstā klimata joslā sugu maz, tās (atšķirībā no siltāka klimata apvidiem) ir lakstaugi. Zināmas ap 9000 sugas (daži literatūras avoti uzrāda pāris tūkstošus lielāku vai mazāku skaitu, kas atkarīgs no sugas jēdziena izpratnes un iekļauto ģinšu skaita).

Latvijā 20 sugas, galvenokārt pļavu, krūmāju un ūdenstilpju piekrastē sastopamas sugas.

Šīs dzimtas sugas

 • krāsu miešķis Asperula tinctoria L.

  Asperula tinctoria L. attēls

  angliski:

  vāciski: Färber-Meier

  zviedriski: färgmåra

  igauniski: värv-varjulill

  lietuviski: daržinė krunė

  krieviski: ясменник красильный

 • kailā krustmadara Cruciata glabra (L.) Ehrend.

  Cruciata glabra (L.) Ehrend. attēls

  angliski:

  vāciski: Kahles Kreuzlabkraut

  zviedriski: kal korsmåra

  igauniski: kevad-ristmadar

  lietuviski: pavasarinė kimbara

  krieviski: крестолистник голый

 • skropstainā krustmadara Cruciata laevipes Opiz

  Cruciata laevipes Opiz attēls

  angliski: Crosswort

  vāciski: Gewimpertes Kreuzlabkraut

  zviedriski: korsmåra

  igauniski: karvane ristmadar

  lietuviski: kryžminė kimbara

  krieviski: крестолистник гладкий

 • baltā madara Galium album Mill.

  Galium album Mill. attēls

  angliski: upright Hedge-bedstraw

  vāciski: Weißes Labkraut

  zviedriski: stormåra

  igauniski: valge madar

  lietuviski: statusis lipikas

  krieviski: подмаренник белый

 • ķeraiņu madara Galium aparine L.

  Galium aparine L. attēls

  angliski: Cleavers

  vāciski: Kletten-Labkraut

  zviedriski: snärjmåra

  igauniski: roomav madar

  lietuviski: kibusis lipikas

  krieviski: подмаренник цепкий

 • ziemeļu madara Galium boreale L.

  Galium boreale L. attēls

  angliski: northern Bedstraw

  vāciski: Nordisches Labkraut

  zviedriski: vitmåra

  igauniski: värvmadar

  lietuviski: šiaurinis lipikas

  krieviski: подмаренник бореальный

 • pagarinātā madara Galium elongatum C.Presl

  Galium elongatum C.Presl attēls

  angliski: great Marsh-bedstraw

  vāciski: Verlängertes Labkraut

  zviedriski: stor vattenmåra

  igauniski: pikk madar

  lietuviski: ilgalapis lipikas

  krieviski: подмаренник вытянутый

 • smaržīgā madara Galium odoratum (L.) Scop.

  Galium odoratum (L.) Scop. attēls

  angliski: Woodruff

  vāciski: Waldmeister

  zviedriski: myska

  igauniski: lõhnav madar

  lietuviski: kvapusis lipikas

  krieviski: подмаренник душистый

 • purva madara Galium palustre L.

  Galium palustre L. attēls

  angliski: common Marsh-bedstraw

  vāciski: Sumpf-Labkraut

  zviedriski: vattenmåra

  igauniski: soomadar

  lietuviski: pelkinis lipikas

  krieviski: подмаренник болотный

 • upmalas madara Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb.

  Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. attēls

  angliski:

  vāciski: Bach-Labkraut

  zviedriski:

  igauniski: ojamadar

  lietuviski: paupinis lipikas

  krieviski: подмаренник приручейный

 • rubiju madara Galium rubioides L.

  Galium rubioides L. attēls

  angliski:

  vāciski: Krapp-Labkraut

  zviedriski:

  igauniski: värvipuu-madar

  lietuviski: plačialapis lipikas

  krieviski: подмаренник мареновидный

 • Šultesa madara Galium schultesii Vest

  Galium schultesii Vest attēls

  angliski:

  vāciski: Glattes Labkraut

  zviedriski:

  igauniski: metsmadar

  lietuviski: miškinis lipikas

  krieviski: подмаренник Шультеса

 • neīstā madara Galium spurium L.

  Galium spurium L. attēls

  angliski: false Cleavers

  vāciski: Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut

  zviedriski: småsnärjmåra

  igauniski: põldmadar

  lietuviski: daržinis lipikas

  krieviski: подмаренник ложный

 • trejdaļu madara Galium trifidum L.

  Galium trifidum L. attēls

  angliski: northern three-lobed Bedstraw

  vāciski:

  zviedriski: dvärgmåra

  igauniski: kolmismadar

  lietuviski: trinaris lipikas

  krieviski: подмаренник Рупрехта

 • trejziedu madara Galium triflorum Michx.

  Galium triflorum Michx. attēls

  angliski: sweet-scented Bedstraw

  vāciski: Dreiblütiges Labkraut

  zviedriski: myskmåra

  igauniski: kolmeõiene madar

  lietuviski: trižiedis lipikas

  krieviski: подмаренник трехцветковый

 • dūkstu madara Galium uliginosum L.

  Galium uliginosum L. attēls

  angliski: fen Bedstraw

  vāciski: Moor-Labkraut

  zviedriski: sumpmåra

  igauniski: lodumadar

  lietuviski: liūninis lipikas

  krieviski: подмаренник топяной

 • īstā madara Galium verum L.

  Galium verum L. attēls

  angliski: lady’s Bedstraw

  vāciski: Echtes Labkraut

  zviedriski: gulmåra

  igauniski: hobumadar

  lietuviski: tikrasis lipikas

  krieviski: подмаренник настоящий

 • tīruma šerardija Sherardia arvensis L.

  Sherardia arvensis L. attēls

  angliski: field Madder

  vāciski: Ackerröte

  zviedriski: åkermadd

  igauniski: madarik

  lietuviski: dirvinė šerardija

  krieviski: жерардия полевая

Līdzīgās sugas