Kļavu dzimta (Aceraceae)

Kļavu dzimta (Aceraceae). Vasarzaļu koku, retāk krūmu dzimta. Lapas vienkāršas vai saliktas, bez pielapēm. Ziedi ķekaros vai skarās, apziednis divkāršs. Kauslapas un vainaglapas pa 4 vai 5. Putekšņlapas parasti divos gredzenos. Auglis - plakans riekstiņu skaldauglis ar raksturīgas formas spārnu. Dažādās klimatiskajās joslās sastopamu sugu dzimta, zināmas ap 115 sugas, izplatības maksimumu sasniedz dienvidaustrumu Āzijā.

Latvijā 2 sugas, no tām tikai parastā kļava ir vietējās floras suga. Apstādījumos kultivē daudz kļavu sugu.

Šīs dzimtas sugas

 • ošlapu kļava Acer negundo L.

  Acer negundo L. attēls

  angliski: ashleaf Maple

  vāciski: Eschen-Ahorn

  zviedriski: asklönn

  igauniski: saarvaher

  lietuviski: uosialapis klevas

  krieviski: клен ясенелистный

 • parastā kļava Acer platanoides L.

  Acer platanoides L. attēls

  angliski: Norway Maple

  vāciski: Spitz-Ahorn

  zviedriski: lönn

  igauniski: harilik vaher

  lietuviski: paprastasis klevas

  krieviski: клен платановидный