Vijolīšu dzimta (Violaceae)

Vijolīšu dzimta (Violaceae). Lakstaugu, puskrūmu, krūmu, retāk koku dzimta. Raksturīgas veselas lapas ar pielapēm. Kauslapas, vainaglapas un putekšņlapas pa 5. Auglis - parasti pogaļa (reti oga). Galvenokārt tropu un subtropu klimata joslā sastopamas sugas. Zināmas ap 830 sugas. Plašāko ģinti (ap 450-500 sugas) veido vijolītes. No savvaļas sugām izveidots ļoti daudz kultūršķirņu.

Latvijā 17 vijolīšu sugas. Atskaitot 4-5 retās sugas, pārējās vijolītes ir diezgan biežas mežos, pļavās un krūmājos.

Šīs dzimtas sugas

 • tīruma vijolīte Viola arvensis Murray

  Viola arvensis Murray attēls

  angliski: field Pansy

  vāciski: Feld-Stiefmütterchen

  zviedriski: åkerviol

  igauniski: põldkannike

  lietuviski: dirvinė našlaitė

  krieviski: фиалка полевая

 • suņu vijolīte Viola canina L.

  Viola canina L. attēls

  angliski: heath Dog-violet

  vāciski: Hunds-Veilchen

  zviedriski: ängsviol

  igauniski: koerkannike

  lietuviski: šuninė našlaitė

  krieviski: фиалка собачья

 • pakalnu vijolīte Viola collina Besser

  Viola collina Besser attēls

  angliski:

  vāciski: Hügel-Veilchen

  zviedriski: bergviol

  igauniski: kinkkannike

  lietuviski: šlaitinė našlaitė

  krieviski: фиалка холмовая

 • augstā vijolīte Viola elatior Fr.

  Viola elatior Fr. attēls

  angliski:

  vāciski: Hohes Veilchen

  zviedriski: storviol

  igauniski: kõrge kannike

  lietuviski: aukštoji našlaitė

  krieviski: фиалка высокая

 • sūnāja vijolīte Viola epipsila Ledeb.

  Viola epipsila Ledeb. attēls

  angliski:

  vāciski: Torf-Veilchen

  zviedriski: mossviol

  igauniski: turvaskannike

  lietuviski: pelkinė našlaitė

  krieviski: фиалка сверху-голая

 • pūkainā vijolīte Viola hirta L.

  Viola hirta L. attēls

  angliski: hairy Violet

  vāciski: Rauhhaar-Veilchen

  zviedriski: buskviol

  igauniski: karvane kannike

  lietuviski: našlaitė pašepėlė

  krieviski: фиалка коротковолосистая

 • jūrmalas vijolīte Viola littoralis Spreng.

  Viola littoralis Spreng. attēls

  angliski:

  vāciski: Dünen-Stiefmütterchen

  zviedriski: klittviol

  igauniski: randkannike

  lietuviski: pajūrinė našlaitė

  krieviski: фиалка прибрежная

 • brīnumainā vijolīte Viola mirabilis L.

  Viola mirabilis L. attēls

  angliski:

  vāciski: Wunder-Veilchen

  zviedriski: underviol

  igauniski: imekannike

  lietuviski: puošnioji našlaitė

  krieviski: фиалка удивительная

 • kalnu vijolīte Viola montana L.

  Viola montana L. attēls

  angliski: mountain Dog-violet

  vāciski: Berg-Veilchen

  zviedriski: norrlandsviol

  igauniski: mägikannike

  lietuviski: šilaininė našlaitė

  krieviski: фиалка горная

 • smaržīgā vijolīte Viola odorata L.

  Viola odorata L. attēls

  angliski: sweet Violet

  vāciski: März-Veilchen

  zviedriski: luktviol

  igauniski: lõhnav kannike

  lietuviski: kvapioji našlaitė

  krieviski: фиалка душистая

 • purva vijolīte Viola palustris L.

  Viola palustris L. attēls

  angliski: marsh Violet

  vāciski: Sumpf-Veilchen

  zviedriski: kärrviol

  igauniski: sookannike

  lietuviski: durpyninė našlaitė

  krieviski: фиалка болотная

 • meža vijolīte Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

  Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau attēls

  angliski: early Dog-violet

  vāciski: Wald-Veilchen

  zviedriski: lundviol

  igauniski: metskannike

  lietuviski: miškinė našlaitė

  krieviski: фиалка лесная

 • Rivina vijolīte Viola riviniana Rchb.

  Viola riviniana Rchb. attēls

  angliski: common Dog-violet

  vāciski: Hain-Veilchen

  zviedriski: skogsviol

  igauniski: võsakannike

  lietuviski: Rivino našlaitė

  krieviski: фиалка Ривиниуса

 • smiltāja vijolīte Viola rupestris F.W.Schmidt

  Viola rupestris F.W.Schmidt attēls

  angliski: teesdale Violet

  vāciski: Sand-Veilchen

  zviedriski: sandviol

  igauniski: nõmmkannike

  lietuviski: smiltyninė našlaitė

  krieviski: фиалка песчаная

 • dumbrāja vijolīte Viola stagnina Kit.

  Viola stagnina Kit. attēls

  angliski: fen Violet

  vāciski: Gräben-Veilchen

  zviedriski: strandviol

  igauniski: mülgaskannike

  lietuviski: griovinė našlaitė

  krieviski: фиалка персиколистная

 • trejkrāsu vijolīte Viola tricolor L.

  Viola tricolor L. attēls

  angliski: wild Pansy

  vāciski: Wildes Stiefmütterchen

  zviedriski: styvmorsviol

  igauniski: aaskannike

  lietuviski: trispalvė našlaitė

  krieviski: фиалка трехцветная

 • dūkstu vijolīte Viola uliginosa Besser

  Viola uliginosa Besser attēls

  angliski:

  vāciski: Moor-Veilchen

  zviedriski: sumpviol

  igauniski: lodukannike

  lietuviski: liūninė našlaitė

  krieviski: фиалка топяная