Vijolīšu dzimta (Violaceae)

Vijolīšu dzimta (Violaceae). Lakstaugu, puskrūmu, krūmu, retāk koku dzimta. Raksturīgas veselas lapas ar pielapēm. Kauslapas, vainaglapas un putekšņlapas pa 5. Auglis - parasti pogaļa (reti oga). Galvenokārt tropu un subtropu klimata joslā sastopamas sugas. Zināmas ap 830 sugas. Plašāko ģinti (ap 450-500 sugas) veido vijolītes. No savvaļas sugām izveidots ļoti daudz kultūršķirņu.

Latvijā 17 vijolīšu sugas. Atskaitot 4-5 retās sugas, pārējās vijolītes ir diezgan biežas mežos, pļavās un krūmājos.

Šīs dzimtas sugas

 • tīruma vijolīte Viola arvensis Murray

  Viola arvensis Murray attēls

  angliski: field Pansy

  vāciski: Feld-Stiefmütterchen

  zviedru: åkerviol

  igauņu: põldkannike

  lietuviešu: dirvinė našlaitė

  krievu: фиалка полевая

 • suņu vijolīte Viola canina L.

  Viola canina L. attēls

  angliski: heath Dog-violet

  vāciski: Hunds-Veilchen

  zviedru: ängsviol

  igauņu: koerkannike

  lietuviešu: šuninė našlaitė

  krievu: фиалка собачья

 • pakalnu vijolīte Viola collina Besser

  Viola collina Besser attēls

  angliski:

  vāciski: Hügel-Veilchen

  zviedru: bergviol

  igauņu: kinkkannike

  lietuviešu: šlaitinė našlaitė

  krievu: фиалка холмовая

 • augstā vijolīte Viola elatior Fr.

  Viola elatior Fr. attēls

  angliski:

  vāciski: Hohes Veilchen

  zviedru: storviol

  igauņu: kõrge kannike

  lietuviešu: aukštoji našlaitė

  krievu: фиалка высокая

 • sūnāja vijolīte Viola epipsila Ledeb.

  Viola epipsila Ledeb. attēls

  angliski:

  vāciski: Torf-Veilchen

  zviedru: mossviol

  igauņu: turvaskannike

  lietuviešu: pelkinė našlaitė

  krievu: фиалка сверху-голая

 • pūkainā vijolīte Viola hirta L.

  Viola hirta L. attēls

  angliski: hairy Violet

  vāciski: Rauhhaar-Veilchen

  zviedru: buskviol

  igauņu: karvane kannike

  lietuviešu: našlaitė pašepėlė

  krievu: фиалка коротковолосистая

 • jūrmalas vijolīte Viola littoralis Spreng.

  Viola littoralis Spreng. attēls

  angliski:

  vāciski: Dünen-Stiefmütterchen

  zviedru: klittviol

  igauņu: randkannike

  lietuviešu: pajūrinė našlaitė

  krievu: фиалка прибрежная

 • brīnumainā vijolīte Viola mirabilis L.

  Viola mirabilis L. attēls

  angliski:

  vāciski: Wunder-Veilchen

  zviedru: underviol

  igauņu: imekannike

  lietuviešu: puošnioji našlaitė

  krievu: фиалка удивительная

 • kalnu vijolīte Viola montana L.

  Viola montana L. attēls

  angliski: mountain Dog-violet

  vāciski: Berg-Veilchen

  zviedru: norrlandsviol

  igauņu: mägikannike

  lietuviešu: šilaininė našlaitė

  krievu: фиалка горная

 • smaržīgā vijolīte Viola odorata L.

  Viola odorata L. attēls

  angliski: sweet Violet

  vāciski: März-Veilchen

  zviedru: luktviol

  igauņu: lõhnav kannike

  lietuviešu: kvapioji našlaitė

  krievu: фиалка душистая

 • purva vijolīte Viola palustris L.

  Viola palustris L. attēls

  angliski: marsh Violet

  vāciski: Sumpf-Veilchen

  zviedru: kärrviol

  igauņu: sookannike

  lietuviešu: durpyninė našlaitė

  krievu: фиалка болотная

 • meža vijolīte Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

  Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau attēls

  angliski: early Dog-violet

  vāciski: Wald-Veilchen

  zviedru: lundviol

  igauņu: metskannike

  lietuviešu: miškinė našlaitė

  krievu: фиалка лесная

 • Rivina vijolīte Viola riviniana Rchb.

  Viola riviniana Rchb. attēls

  angliski: common Dog-violet

  vāciski: Hain-Veilchen

  zviedru: skogsviol

  igauņu: võsakannike

  lietuviešu: Rivino našlaitė

  krievu: фиалка Ривиниуса

 • smiltāja vijolīte Viola rupestris F.W.Schmidt

  Viola rupestris F.W.Schmidt attēls

  angliski: teesdale Violet

  vāciski: Sand-Veilchen

  zviedru: sandviol

  igauņu: nõmmkannike

  lietuviešu: smiltyninė našlaitė

  krievu: фиалка песчаная

 • dumbrāja vijolīte Viola stagnina Kit.

  Viola stagnina Kit. attēls

  angliski: fen Violet

  vāciski: Gräben-Veilchen

  zviedru: strandviol

  igauņu: mülgaskannike

  lietuviešu: griovinė našlaitė

  krievu: фиалка персиколистная

 • trejkrāsu vijolīte Viola tricolor L.

  Viola tricolor L. attēls

  angliski: wild Pansy

  vāciski: Wildes Stiefmütterchen

  zviedru: styvmorsviol

  igauņu: aaskannike

  lietuviešu: trispalvė našlaitė

  krievu: фиалка трехцветная

 • dūkstu vijolīte Viola uliginosa Besser

  Viola uliginosa Besser attēls

  angliski:

  vāciski: Moor-Veilchen

  zviedru: sumpviol

  igauņu: lodukannike

  lietuviešu: liūninė našlaitė

  krievu: фиалка топяная