Vītolu dzimta (Salicaceae)

Vītolu dzimta (Salicaceae). Koku un krūmu - divmājnieku dzimta. Divmājnieki ir augi, kam uz viena auga ir vīrišķie putekšņlapu, bet uz otra - sievišķie augļlapu ziedi. Raksturīgas veselas lapas ar sīkākām vai lielākām pielapēm. Ziedi parasti spurdzēs, retāk vārpās. Auglis - pogaļa. Zināmas ap 435 sugas, kas sastopamas galvenokārt ziemeļu puslodes mērenā un aukstā klimata joslā.

Latvijā 23 sugas, no tām dažas ieviesušās savvaļā no stādījumiem. Vietējo savvaļas (autohtono) sugu skaits nepārsniedz 17. To vairākums ir diezgan bieži vai ļoti bieži krūmāju, krūmainu ganību un pļavu, arī upmalu un meža augi.

Šīs dzimtas sugas

 • baltā apse Populus alba L.

  Populus alba L. attēls

  angliski: white Poplar

  vāciski: Silber-Pappel

  zviedriski: silverpoppel

  igauniski: hõbepappel

  lietuviski: baltoji tuopa

  krieviski: тополь серебристый

 • balzama apse Populus balsamifera L.

  Populus balsamifera L. attēls

  angliski: balsam Poplar

  vāciski: Balsam-Pappel

  zviedriski: balsampoppel

  igauniski: palsamipappel

  lietuviski: balzaminė tuopa

  krieviski: тополь бальзамический

 • parastā apse Populus tremula L.

  Populus tremula L. attēls

  angliski: Aspen

  vāciski: Aspe

  zviedriski: asp

  igauniski: harilik haab

  lietuviski: drebulė

  krieviski: осина

 • baltais vītols Salix alba L.

  Salix alba L. attēls

  angliski: white Willow

  vāciski: Silber-Weide

  zviedriski: vitpil

  igauniski: hõberemmelgas

  lietuviski: baltasis gluosnis

  krieviski: ива белая

 • ausainais kārkls Salix aurita L.

  Salix aurita L. attēls

  angliski: eared Willow

  vāciski: Ohr-Weide

  zviedriski: bindvide

  igauniski: kõrvpaju

  lietuviski: ausytasis karklas

  krieviski: ива ушастая

 • blīgzna Salix caprea L.

  Salix caprea L. attēls

  angliski: goat Willow

  vāciski: Sal-Weide

  zviedriski: sälg

  igauniski: raagremmelgas

  lietuviski: blindė

  krieviski: ива козья

 • pelēkais kārkls Salix cinerea L.

  Salix cinerea L. attēls

  angliski: grey Willow

  vāciski: Grau-Weide

  zviedriski: gråvide

  igauniski: tuhkur paju

  lietuviski: pilkasis karklas

  krieviski: ива пепельная

 • smiltāja vītols Salix daphnoides Vill.

  Salix daphnoides Vill. attēls

  angliski: European Violet-willow

  vāciski: Reif-Weide

  zviedriski: daggvide

  igauniski: härmpaju

  lietuviski: pajūrinis karklas

  krieviski: ива волчниковая

 • villainzaru kārkls Salix dasyclados Wimm.

  Salix dasyclados Wimm. attēls

  angliski:

  vāciski: Filzast-Weide

  zviedriski: sammetsvide

  igauniski: pikalehine paju

  lietuviski: ilgalapis gluosnis

  krieviski: ива шерстистопобеговая

 • trauslais vītols Salix fragilis L.

  Salix fragilis L. attēls

  angliski: crack Willow

  vāciski: Bruch-Weide

  zviedriski: knäckepil

  igauniski: rabe remmelgas

  lietuviski: trapusis gluosnis

  krieviski: ива ломкая

 • Lapzemes kārkls Salix lapponum L.

  Salix lapponum L. attēls

  angliski: downy Willow

  vāciski:

  zviedriski: lappvide

  igauniski: lapi paju

  lietuviski: laplandinis karklas

  krieviski: ива лопарская

 • melnējošais (mirsīnlapu) kārkls Salix myrsinifolia Salisb.

  Salix myrsinifolia Salisb. attēls

  angliski: dark-leaved Willow

  vāciski: Schwarz-Weide

  zviedriski: svartvide

  igauniski: mustjas paju

  lietuviski: juosvasis karklas

  krieviski: ива чернеющая

 • mellenāju kārkls Salix myrtilloides L.

  Salix myrtilloides L. attēls

  angliski: whortleberry Willow

  vāciski: Heidelbeer-Weide

  zviedriski: odonvide

  igauniski: mustikpaju

  lietuviski: mėlynialapis karklas

  krieviski: ива черничная

 • šķetra Salix pentandra L.

  Salix pentandra L. attēls

  angliski: bay Willow

  vāciski: Lorbeer-Weide

  zviedriski: jolster

  igauniski: raudremmelgas

  lietuviski: gluosnis virbis

  krieviski: ива пятитычиночная

 • zilganais (divkrāsu) kārkls Salix phylicifolia L.

  Salix phylicifolia L. attēls

  angliski: tea-leaved Willow

  vāciski: Zweifarben-Weide

  zviedriski: grönvide

  igauniski: kahevärvine paju

  lietuviski: rusvašakis karklas

  krieviski: ива филиколистная

 • sarkanais kārkls Salix purpurea L.

  Salix purpurea L. attēls

  angliski: purple Willow

  vāciski: Purpur-Weide

  zviedriski: rödvide

  igauniski: punapaju

  lietuviski: purpurinis karklas

  krieviski: ива пурпурная

 • ložņu kārkls Salix repens L.

  Salix repens L. attēls

  angliski: creeping Willow

  vāciski: Kriech-Weide

  zviedriski: krypvide

  igauniski: hanepaju

  lietuviski: gulsčiasis karklas

  krieviski: ива ползучая

 • vilku kārkls Salix rosmarinifolia L.

  Salix rosmarinifolia L. attēls

  angliski:

  vāciski: Rosmarin-Weide

  zviedriski: rosmarinvide

  igauniski: hundipaju

  lietuviski: pelkinis karklas

  krieviski: ива розмаринолистная

 • Štarkes kārkls Salix starkeana Willd.

  Salix starkeana Willd. attēls

  angliski:

  vāciski: Bleiche Weide

  zviedriski: ängsvide

  igauniski: verkjas paju

  lietuviski: žemasis karklas

  krieviski: ива Старке

 • vicu kārkls Salix triandra L.

  Salix triandra L. attēls

  angliski: almond Willow

  vāciski: Mandel-Weide

  zviedriski: mandelpil

  igauniski: vesipaju

  lietuviski: krantinis gluosnis

  krieviski: ива трехтычинковая

 • klūdziņu kārkls Salix viminalis L.

  Salix viminalis L. attēls

  angliski: Osier

  vāciski: Korb-Weide

  zviedriski: korgvide

  igauniski: vitspaju

  lietuviski: gluosnis žilvitis

  krieviski: ива корзиночная

Līdzīgās sugas