Cirveņu dzimta (Alismataceae)

Cirveņu dzimta (Alismataceae). Ūdens un mitru vietu lakstaugu dzimta. Raksturīgas lapas rozetē, vairāk vai mazāk zaraina ziedkopa. Zieda apziednis divkāršs: no 3 vainaglapām un 3 kauslapām. Augļlapu un putekšņlapu daudz. Auglis - riekstiņu kopauglis. Diezgan kosmopolītiskas izplatības sugu dzimta, visbiežāk Amerikas abās puslodēs mērenā klimata un tropu joslā. Zināmas ap 100 sugas.

Latvijā 5 sugas, no tām 2 ir diezgan biežas, bet 3 - ļoti retas, visas aug seklos saldūdeņos, dažas arī jūras piekrastē.

Šīs dzimtas sugas

 • zālainā cirvene Alisma gramineum Lej.

  Alisma gramineum Lej. attēls

  angliski: ribbon-leaved Water-plantain

  vāciski: Grasblättriger Froschlöffel

  zviedriski: grässvalting

  igauniski: väike konnarohi

  lietuviski: siauralapis dumblialaiškis

  krieviski: частуха злаковидная

 • šaurlapu cirvene Alisma lanceolatum With.

  Alisma lanceolatum With. attēls

  angliski: narrow-leaved Water-plantain

  vāciski: Lanzett-Froschlöffel

  zviedriski: gotlandssvalting

  igauniski: süstlehine konnarohi

  lietuviski: lancetinis dumblialaiškis

  krieviski: частуха узколистная

 • parastā cirvene Alisma plantago-aquatica L.

  Alisma plantago-aquatica L. attēls

  angliski: Water-plantain

  vāciski: Gemeiner Froschlöffel

  zviedriski: svalting

  igauniski: harilik konnarohi

  lietuviski: gyslotinis dumblialaiškis

  krieviski: частуха подорожниковая

 • sirdslapu māņcirvene Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl.

  Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl. attēls

  angliski: Parnassus-leaved Water-plantain

  vāciski: Herzlöffel

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski: širdžialapė kaldezija

  krieviski: кальдезия белозоролистная

 • parastā bultene Sagittaria sagittifolia L.

  Sagittaria sagittifolia L. attēls

  angliski: Arrowhead

  vāciski: Pfeilkraut

  zviedriski: pilblad

  igauniski: jõgi-kõõlusleht

  lietuviski: strėlialapė papliauška

  krieviski: стрелолист обыкновенный