peļu dzimta (Muridae, incl. Cricetidae)

Sugu dalījums šajā dzimtā dažādu autoru izpratnē atšķiras. Pastāv pieeja sugas apvienot vienā – peļu – dzimtā, kā arī veidot sazarotāku sistemātiku, nodalot vairākas peļu dzimtai pakārtotas apakšdzimtas (Murinae, Cricetinae, Microtinae (syn. Arvicolinae)). Dažās faunās sistemātiskais dalījums ir vēl sarežģītāks. Cita dalījuma pieeja ir apakšdzimtas aplūkot savrupu dzimtu līmenī. Latvijā tas parasti ir divās dzimtās: peļu (tajā ietilpināmas peles un žurkas) un kāmju (tajā ietilpināmas strupastes un ondatra). Dažas no būtiskākajām pazīmēm, kas nodala šos taksonus, ir: dzerokļu uzbūve (pelēm un žurkām – pauguraini; stupastēm un ondatrai – prizmatiski, ar emaljas cilpām), dzerokļu sakņu atšķirības (slēgtas, vai nepastāvīgas, vai sakņu nav) un zvīņu gredzenu nodalāmība uz astes (viegli vai salīdzinoši sarežģītāk).

Šīs dzimtas sugas

 • svītrainā klaidoņpele Apodemus agrarius Pallas

  Apodemus agrarius Pallas attēls

  angliski: striped field mouse

  vāciski: brandmaus

  zviedru: Brandmus

  igauņu: juttselg-hiir

  lietuviešu: dirvinė pelė

  krievu: полевая мышь

 • ūdensstrupaste Arvicola terrestris (L.)

  Arvicola terrestris (L.) attēls

  angliski: northern water vole

  vāciski: Ostschermaus, Gemeine Schermaus

  zviedru: vattensork

  igauņu: mügri

  lietuviešu: vandeninis pelėnas, vandeninė žiurkė

  krievu: водяная полевка

 • rūsganā mežstrupaste Clethrionomys glareolus Schreber

  Clethrionomys glareolus Schreber attēls

  angliski: bank vole

  vāciski: Rötelmaus, Waldwühlmaus

  zviedru: (långsvansad) skogssork, ängssork

  igauņu: tava-leethiir

  lietuviešu: rudasis pelėnas

  krievu: рыжая полевка

 • pundurpele Micromys minutus Pallas

  Micromys minutus Pallas attēls

  angliski: harvest mouse

  vāciski: Zwergmaus

  zviedru: dvärgmus

  igauņu: pisihiir

  lietuviešu: pelė mažylė

  krievu: мышь-малютка

 • tumšā strupaste Microtus agrestis (L.)

  Microtus agrestis (L.) attēls

  angliski: field vole

  vāciski: Erdmaus

  zviedru: åkersork

  igauņu: niidu-uruhiir

  lietuviešu: pievinis pelėnas

  krievu: пашенная полевка

 • lauku strupaste Microtus arvalis Pallas

  Microtus arvalis Pallas attēls

  angliski: common vole

  vāciski: Feldmaus

  zviedru: fältsork, sydlig åkersork

  igauņu: põld-uruhiir

  lietuviešu: paprastasis pelėnas

  krievu: обыкновенная полевка

 • Austrumeiropas strupaste Microtus rossiaemeridionalis Ognev

  Microtus rossiaemeridionalis Ognev attēls

  angliski: Sibling vole

  vāciski: Epirus-Feldmaus

  zviedru: rysk fältsork

  igauņu: kuhja-uruhiir

  lietuviešu: pelėnas dvynys

  krievu: восточноевропейская полевка

 • mājas pele Mus musculus (L.)

  Mus musculus (L.) attēls

  angliski: house mouse

  vāciski: Östliche Hausmaus

  zviedru: husmus

  igauņu: koduhiir

  lietuviešu: naminė pelė

  krievu: домовая мышь

 • ondatra Ondatra zibethicus (L.)

  Ondatra zibethicus (L.) attēls

  angliski: muskrat

  vāciski: Bisamratte

  zviedru: bisam

  igauņu: ondatra

  lietuviešu: ondatra

  krievu: ондатра

 • pelēkā žurka Rattus norvegicus Berkenhout

  Rattus norvegicus Berkenhout attēls

  angliski: brown rat

  vāciski: Wanderratte

  zviedru: brun råtta

  igauņu: rändrott

  lietuviešu: pilkoji žiurkė, rudoji žiurkė

  krievu: серая крыса

 • melnā žurka Rattus rattus (L.)

  Rattus rattus (L.) attēls

  angliski: black rat

  vāciski: Hausratte

  zviedru: svart råtta

  igauņu: kodurott

  lietuviešu: juodoji žiurkė

  krievu: черная крыса

 • dzeltenkakla klaidoņpele Sylvaemus flavicollis (Melchior)

  Sylvaemus flavicollis (Melchior) attēls

  angliski: yellow-necked mouse

  vāciski: Gelbhalsmaus

  zviedru: större skogsmus

  igauņu: kaelushiir

  lietuviešu: geltonkaklė pelė

  krievu: желтогорлая мышь

 • mazā meža klaidoņpele Sylvaemus uralensis (Pallas)

  Sylvaemus uralensis (Pallas) attēls

  angliski: pygmy wood mouse

  vāciski: Zwergwaldmaus

  zviedru:

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu: малая лесная мышь