peļu dzimta (Muridae, incl. Cricetidae)

Sugu dalījums šajā dzimtā dažādu autoru izpratnē atšķiras. Pastāv pieeja sugas apvienot vienā – peļu – dzimtā, kā arī veidot sazarotāku sistemātiku, nodalot vairākas peļu dzimtai pakārtotas apakšdzimtas (Murinae, Cricetinae, Microtinae (syn. Arvicolinae)). Dažās faunās sistemātiskais dalījums ir vēl sarežģītāks. Cita dalījuma pieeja ir apakšdzimtas aplūkot savrupu dzimtu līmenī. Latvijā tas parasti ir divās dzimtās: peļu (tajā ietilpināmas peles un žurkas) un kāmju (tajā ietilpināmas strupastes un ondatra). Dažas no būtiskākajām pazīmēm, kas nodala šos taksonus, ir: dzerokļu uzbūve (pelēm un žurkām – pauguraini; stupastēm un ondatrai – prizmatiski, ar emaljas cilpām), dzerokļu sakņu atšķirības (slēgtas, vai nepastāvīgas, vai sakņu nav) un zvīņu gredzenu nodalāmība uz astes (viegli vai salīdzinoši sarežģītāk).

Šīs dzimtas sugas

 • svītrainā klaidoņpele Apodemus agrarius Pallas

  Apodemus agrarius Pallas attēls

  angliski: striped field mouse

  vāciski: brandmaus

  zviedriski: Brandmus

  igauniski: juttselg-hiir

  lietuviski: dirvinė pelė

  krieviski: полевая мышь

 • ūdensstrupaste Arvicola terrestris (L.)

  Arvicola terrestris (L.) attēls

  angliski: northern water vole

  vāciski: Ostschermaus, Gemeine Schermaus

  zviedriski: vattensork

  igauniski: mügri

  lietuviski: vandeninis pelėnas, vandeninė žiurkė

  krieviski: водяная полевка

 • rūsganā mežstrupaste Clethrionomys glareolus Schreber

  Clethrionomys glareolus Schreber attēls

  angliski: bank vole

  vāciski: Rötelmaus, Waldwühlmaus

  zviedriski: (långsvansad) skogssork, ängssork

  igauniski: tava-leethiir

  lietuviski: rudasis pelėnas

  krieviski: рыжая полевка

 • pundurpele Micromys minutus Pallas

  Micromys minutus Pallas attēls

  angliski: harvest mouse

  vāciski: Zwergmaus

  zviedriski: dvärgmus

  igauniski: pisihiir

  lietuviski: pelė mažylė

  krieviski: мышь-малютка

 • tumšā strupaste Microtus agrestis (L.)

  Microtus agrestis (L.) attēls

  angliski: field vole

  vāciski: Erdmaus

  zviedriski: åkersork

  igauniski: niidu-uruhiir

  lietuviski: pievinis pelėnas

  krieviski: пашенная полевка

 • lauku strupaste Microtus arvalis Pallas

  Microtus arvalis Pallas attēls

  angliski: common vole

  vāciski: Feldmaus

  zviedriski: fältsork, sydlig åkersork

  igauniski: põld-uruhiir

  lietuviski: paprastasis pelėnas

  krieviski: обыкновенная полевка

 • Austrumeiropas strupaste Microtus rossiaemeridionalis Ognev

  Microtus rossiaemeridionalis Ognev attēls

  angliski: Sibling vole

  vāciski: Epirus-Feldmaus

  zviedriski: rysk fältsork

  igauniski: kuhja-uruhiir

  lietuviski: pelėnas dvynys

  krieviski: восточноевропейская полевка

 • mājas pele Mus musculus (L.)

  Mus musculus (L.) attēls

  angliski: house mouse

  vāciski: Östliche Hausmaus

  zviedriski: husmus

  igauniski: koduhiir

  lietuviski: naminė pelė

  krieviski: домовая мышь

 • ondatra Ondatra zibethicus (L.)

  Ondatra zibethicus (L.) attēls

  angliski: muskrat

  vāciski: Bisamratte

  zviedriski: bisam

  igauniski: ondatra

  lietuviski: ondatra

  krieviski: ондатра

 • pelēkā žurka Rattus norvegicus Berkenhout

  Rattus norvegicus Berkenhout attēls

  angliski: brown rat

  vāciski: Wanderratte

  zviedriski: brun råtta

  igauniski: rändrott

  lietuviski: pilkoji žiurkė, rudoji žiurkė

  krieviski: серая крыса

 • melnā žurka Rattus rattus (L.)

  Rattus rattus (L.) attēls

  angliski: black rat

  vāciski: Hausratte

  zviedriski: svart råtta

  igauniski: kodurott

  lietuviski: juodoji žiurkė

  krieviski: черная крыса

 • dzeltenkakla klaidoņpele Sylvaemus flavicollis (Melchior)

  Sylvaemus flavicollis (Melchior) attēls

  angliski: yellow-necked mouse

  vāciski: Gelbhalsmaus

  zviedriski: större skogsmus

  igauniski: kaelushiir

  lietuviski: geltonkaklė pelė

  krieviski: желтогорлая мышь

 • mazā meža klaidoņpele Sylvaemus uralensis (Pallas)

  Sylvaemus uralensis (Pallas) attēls

  angliski: pygmy wood mouse

  vāciski: Zwergwaldmaus

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: малая лесная мышь