Alemana gundega

Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Sloboda

Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Sloboda attēls
  • Alemana gundega attēls
  • Alemana gundega attēls

latviski: Alemana gundega

angliski:

vāciski:

zviedriski: mellansmörblomma

igauniski: virvatulikas

lietuviski: girinis vėdrynas

krieviski: лютик Аллемана (лютик обманчивый)

Kartes apzīmējumu skaidrojumi:

Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Sloboda karte
  • Regulāri sastopams vietējais augs (apzīmējot tikai Latviju - bieži ieviests augs)Regulāri sastopams vietējais augs (apzīmējot tikai Latviju - bieži ieviests augs)
  • Ļoti reti un izklaidus sastopams vietējais augsĻoti reti un izklaidus sastopams vietējais augs
  • Ievazāts svešzemju augsIevazāts svešzemju augs
  • Svešzemju augs, kas audzēts dārzā, bet ieviesies savvaļāSvešzemju augs, kas audzēts dārzā, bet ieviesies savvaļā
  • Savrupa atradne vai ģeogrāfiski tuvas atradnes konkrētā apvidūSavrupa atradne vai ģeogrāfiski tuvas atradnes konkrētā apvidū
  • Iznīcināta vai izzudusi atradneIznīcināta vai izzudusi atradne
  • Tikai piekrastē regulāri sastopams vietējais augsTikai piekrastē regulāri sastopams vietējais augs
  • Apšaubītas atradnes vai tikai ļoti senas norādes literatūrāApšaubītas atradnes vai tikai ļoti senas norādes literatūrā

Apraksts:

Daudzgadīgs, vidēja lieluma (ga 20-60 cm) gundegu dzimtas lakstaugs. Stublājs stāvs, zaro. Piezemes lapas 2-3, staraini šķeltas 3 nevienādās daļās. Lapas (ga 3-7 cm, pl 4-10 cm) plātnes mala zobaina, pamats strups vai nierveidīgs. Lapu izskats manāmi variē. Ziedi lieli (pl 1-2 cm), vainaglapas dzeltenas, ziedgultne apmatota. Apziednis var būt arī reducēts. Auglis - apmatots riekstiņš (ga 0.2-0.3 cm) ar īsu knābīti ieapaļā riekstiņu kopauglī. Zied jūnijā un jūlijā.

Izplatība:

Eiropā nevienmērīgi izplatīta, mainīga izskata suga.


Latvijā retumis visā teritorijā. Faktiski tā ir kopsuga. Pēc visjaunākā priekšlikuma pie mums nodalāmas ap 18 grūti atšķiramas [apomiktiskas] sīksugas, kuru pazīmes manāmi pārklājas un kuru atšķiršanai dažādi autori ierosina dažādas noteicošās pazīmes. Praktiskās nepieciešamības (ja atskaita akadēmisku ekstravaganci) R.fallax sadalīšanai tikpat kā neatšķiramās sīksugās, pielietojot XVIII gs. pētījumu metodes, Latvijas florā nav.

Biotopi:

Nelielas grupas lapkoku mežos un krūmājos, parkos, daudz retāk mitrās pļavās un ūdenstilpju krastos.

Īpašas norādes:

Grūti atšķirama suga. Daži autori to nenodala no Kasūbijas gundegas (R. cassubicus), kam tā ir vislīdzīgākā, vai iekļauj zeltainajā gundegā (R. auricomus). Drošākā atšķirības pazīme ir nevienādās daļās staraini šķelta piezemes lapa (tā nav vesela, nierveidīga). No zeltainās gundegas (R. auricomus) atšķirama pēc 2-3 (ne vairāk) kātainām piezemes lapām, stublāja lapu plūksnas salīdzinoši daudz platākas (nekad nav lineāras vai šauri lancetiskas).Rather rare. Solitarily specimens and small groups in deciduous forests and shrubs, old manor parks, rarely in wet meadows. An aggregate species. At least 18 microspecies with often overlapping characters and difficult to key out between have recently been proposed in Latvia.Изредка. Единичные экземпляры и небольшие группы в лиственных лесах и кустарниках, в старых парках, реже на мокрых лугах. В комплексе лютика Аллемана по меньшей мере 18 трудно различимые мелкие виды только что предложены для Латвии. Основные признаки, увы, как ожидаемо, значительно перекрываются между таксонами.

Apskati citas sugas: