Augstāko vēžu apakšklase (Malacostraca)

Vēžveidīgie ar 19 ķermeņa posmiem, posmi skaidri nodalīti (galvai - 5, krūtīm - 8, vēderam - 6, galaposmu jeb telsonu neskaitot). Ķermeņa hitinizācija (čaula) manāmi labāk attīstīta nekā zemākajiem vēžiem, daudzām sugām ir ļoti cietas krūšbruņas. Pie katra ķermeņa posma ir ekstremitāšu pāris. Lielākā vēžveidīgo apakšklase ar 18-20,000 sugu. Pārsvarā jūru un saldūdeņu iemītnieki, reti uz sauszemes. Šajā apakšklasē ietilpst komerciāli nozīmīgākie vēžveidīgie.

Latvijā ap 50 sugu.