Šķeltkājvēžu kārta (Mysidacea)

Vēžveidīgie ar maz pārkaļķotām krūšbruņām, kas nav pilnīgi pieaugušas pie krūtīm vai nenosedz tās pilnīgi. Raksturīgas kātainas acis un 1-2 pāri žokļkāju. Pirmais krūškāju pāris pārveidots par žokļkājām. Žaunu nav. Vairums sugu 5-35 mm lielas, dzīvo jūrās, okeānos (t.i.- sāļūdenī). Saldūdeņos dzīvojošu šķeltkājvēžu ir maz. Daudzveidības centrs ir aukstie, sāļie ūdeņi ziemeļu puslodē. Puscaurspīdīgas, bāli dzeltenīgas sugas, taču mēdz būt arī spilgti krāsainas: oranžas, sārti brūnas. Pasaulē ap 900 sugu. Latvijā 8 sugas, no tām 3 - ieviestas.