Kumacejvēžu kārta (Cumacea)

Augstāko vēžu apakšklases kārta, tuvu radniecīga šķeltkājvēžiem. Vēžveidīgie (līdz 3-4 cm gari) ar maz pārkaļķotām krūšu bruņām, kas nav vienlaidus pieaugušas pie krūtīm (galvkrūtīm) un nenosedz tās pilnīgi. Raksturīgas sēdošas acis un 3 pāri žokļkāju. Krūšu bruņas masīvas, priekšējie sānu stūri izvirzīti, nav pieauguši pie galvkrūtīm. Parasti racēja dzīvesveida sugas, kas uzturas ierakušās gultnes dūņu slānī vai smiltīs. Krūškājas pārsvarā divzarainas, vēderkājas bieži neattīstītas. Aptuveni 600 sugu visā pasaulē, galvenokārt sāļūdeņos siltzemju joslas seklūdeņos. Latvijā viena suga.