Mitreņu dzimta (Porcellionidae)

Visas Latvijā sastopamās mitrenes parasti papildus nošķir Oniscoidea mitreņu virsdzimtā, kurā pasaulē nodala ap 1000 sugu. Šeit aplūkotā mitreņu dzimta Porcellionidae ir tikai viena no piecām Latvijā sastopamajām dažādām mitreņu dzimtām, kurās kopā nodala 19 sugas. Visas tās ir sauszemes dzīvnieki mitrās, ēnainās vietās. Pilnībā dzīvei uz sauszemes pielāgojusies vēžveidīgo grupa, kuri - kā visi sauszemes dzīvnieki - elpošanai izmanto atmosfēras gaisu. Sauszemes vēžveidīgie-vienādkāji ir kopumā reta grupa, jo vēžveidīgajiem raksturīgs dzīves veids ūdeņos.

Mitreņu dažādās dzimtas savstarpēji nošķir pēc sīkām antenas vicu, vēderkāju un lēcējkāju zaru īpatnībām. Dzimtā Porcellionidae raksturīgas antenas vicas ar diviem skaidri norobežotiem posmiem. Uz vēderkāju ārējiem zariem ir 2-5 balti, pusmēnessveidīgi plankumi. Latvijā šajā dzimtā ietilpst 8 sugas.

Šīs dzimtas sugas

 • parastā mitrene Porcellio scaber Latreille

  Porcellio scaber Latreille attēls

  angliski: rough woodlouse

  vāciski: Kellerassel

  zviedriski: källargråsugga

  igauniski: keldrikakand

  lietuviski: paprastasis drėgnuolis

  krieviski: мокрица-свинка