dzeloņvaigu vēzis (Amerikas svītrainais vēzis)

Orconectes limosus (Rafinesque)

Orconectes limosus (Rafinesque) attēls

latviski: dzeloņvaigu vēzis (Amerikas svītrainais vēzis)

angliski: spinycheek crayfish

vāciski: Kamberkrebs

zviedriski:

igauniski: ogapõskne vähk

lietuviski: rainuotasis vėžys

krieviski: американский полосатый рак

Orconectes limosus (Rafinesque) karte

Apraksts:

Aptuveni 5-11 cm garš tumši zaļgans vēzis. Lieluma ziņā vismazākais vēzis Latvijā. Uz bruņām sānos („vaigos”), kā arī virsspīļu locītavā atrodas raksturīgie dzeloņi, kas ir pamatā vēža latviskajam nosaukumam. Otra nosaukuma latviešu valodā – svītrainais vēzis – pamatā ir astes krāsojums: nodalāmi divi brūni plankumi, kas izskatās kā joslas astes garenvirzienā. Šīs joslas sevišķi labi izteiktas tūlīt pēc bruņu nomaiņas. Dzīves ilgums 3-4 gadi.

Izplatība:

Ziemeļamerikas (ASV, Kanāda) austrumdaļas mērenā klimata joslas suga. Eiropā ieviesta 1890.gadā Vācijā (Polijas teritorijā pēc pašreizējā valstiskuma), 1910-ajos gados sekmīgi ieviests Francijā, aptuveni gadsimta laikā dzeloņvaigu vēzis ieviesies visā Centrāleiropā līdz Latvijas dienviddaļai, bet austrumos – līdz Baltkrievijai.

Latvijā nevienmērīgi izplatīta, ieviesusies suga centrālajā un dienvidu daļā – galvenokārt Lielupes baseinā, Daugavas lejtecē un dažos DA daļas ezeros. Uzskata, ka dzeloņvaigu vēzis Latvijā nonācis, paplašinot areālu virzienā uz ziemeļiem no Lietuvas. Pēdējā laikā tas ieviesies arī Ventā, kā arī ar Daugavu savienotajos ezeros pie Rīgas. Lai gan sugas pārvietošana Latvijā dabiskās ūdenstilpēs ir aizliegta, augstās izturības dēļ, visticamāk, šīs vēžu sugas izplatības areāls pie mums paplašināsies, līdzīgi kā tas novērojams blakus teritorijās uz dienvidiem no Latvijas.

Dzīves veids:

Sliktai ūdens kvalitātei (piesārņojums, zems skābekļa saturs) labāk pielāgota suga nekā vietējie vēži. Dzīves veids izteikti agresīvs – lielākie īpatņi mazākos padzen no barības. Pārnēsā vēžu mēri, labākas pielāgotības dēļ vietējo vēžu nopietns konkurents. Šī pielāgotība attiecas ne tikai uz zemākām vides kvalitātes prasībām, bet izpaužas arī kā ātra un daudzskaitlīga vairošanās (līdz 400 ikru), vairošanās sezona sākas ātrāk nekā vietējiem vēžiem, daudz īsāks ir ikru attīstības embrionālais periods. Dzeloņvaigu vēzis ir aktīvs gan dienā, gan naktī, barībā ir gan krituši dzīvnieki, gan gliemji, gan augi.

Summary / Резюме:

Invasive species of crayfish in Latvia: very unequally - from absent in some parts to locally abundant (mostly central and south-eastern part); spreading from south. Unwelcome species, but is considered less dangerous compared to Signal Crayfish. Can survive and successfully live in comparatively low quality waters.

Заносной вид рака в Латвии - встречается крайне неравномерно: в некоторых регионах отсутствует до местами обильно (в основном - в центральной и юго-восточной части). Распространяется с южной части. Нежелательный вид, но принимается менее опасным чем пятнистый рак. Заселяет также воды относительно низкого качества.

Apskati citas sugas: