krasta peldkrabis

Carcinus maenas (L.)

Carcinus maenas (L.) attēls

latviski: krasta peldkrabis

angliski: green crab, shore crab, European green crab

vāciski: Gemeine Strandkrabbe

zviedriski: strandkrabba

igauniski: tavaline rannakrabi

lietuviski:

krieviski: европейский зеленый краб

Carcinus maenas (L.) karte

Apraksts:

Aptuveni 6-9 cm plats krabis, visbiežāk tikpat garš, cik plats, kopā ar kājām – līdz 15 cm plats. Ejkāju un spīļu garums nav būtiski atšķirīgs. Krāsa parasti zaļgana, bet mēdz būt arī īpatņi ar pelēcīgu un pat sarkanīgu nokrāsu. Muguras bruņu vairoga priekšdaļa acīmredzami zobaina (parasti labi saskatāmi 5 zobiņi). Acis lielas, izvirzītas.

Izplatība:

Atlantijas okeāna austrumu piekrastes suga no Skandināvijas līdz Z-Āfrikai. Daži autori to uzskata par vietējo sugu arī vismaz Baltijas jūras rietumdaļā. Plaši ieviesies visā pasaulē seklūdeņu piekrastēs, pēdējā laikā tiek konstatētas arvien jaunas atradnes, lai gan daudzviet šo krabi uzskata par nevēlamu sugu, kura izplatība jāierobežo.

Latvijā reta, ieviesusies suga jūras piekrastē (pārsvarā Rīgas jūras līcī) un lielo upju deltās.

Dzīves veids:

Dažādam ūdens sāļumam pielāgota suga, parasti 15-25 promiles, bet sekmīgi dzīvo un vairojas arī vāji iesāļā ūdenī ap 3-4 promiles un ļoti sāļā ūdenī, kas pārsniedz 35 promiles. Pastāv uzskats, ka krabis ir cieši saistīts tikai ar piekrastes seklūdeņiem un nespēj patstāvīgi pārvarēt dziļūdeņus. Aktīvāks naktī. Pārtiek no dažādiem jūras gliemjiem un sīkiem posmkājiem. Jaunie krabji uzturas ar ūdenszālēm blīvi aizaugušās vietās. Ietekme uz vietējo faunu un biotopiem nav izpētīta.

Summary / Резюме:

Rare invasive (marine) species in Latvia, mostly along the shallow shoreline and the deltaic parts of large rivers. Ecological impact onto any native species and habitats uncertain.

Редкий заносной морской вид в Латвии, преимущественно по береговому мелководью и в устьевых частях больших рек. Влияние на местную фауну и местообитания неизучено.

Apskati citas sugas: