Kosu dzimta (Equisetaceae)

Kosu dzimta (Equisetaceae). Senas izcelsmes daudzgadīgu sporaugu dzimta, kas bijusi plaši izplatīta karbonā, bet kurā mūsdienās saglabājusies tikai kosas ģints ar nedaudzām sugām. Raksturīgs posmains stublājs ar labi norobežotām mezglu vietām. Lapas sīkas, reducētas, parasti saaugušas stobrveida makstī. Dažreiz stublājs mezglu vietās mieturveidīgi zaro. Dzinumu galos atrodas vienādsporu (reti dažādsporu) sastati. Tomēr ārēji it kā vienādās sporas fizioloģiski atšķiras. Daudzām sugām mēdz būt nodalīti auglīgie un neauglīgie dzinumi. Gandrīz kosmopolītiskas izplatības (atskaitot Austrāliju) sugu dzimta. Zināmas 32-35 sugas, ap puse no tām - hibrīdi.

Latvijā 14 sugas; dažāda biežuma pļavas, meža un ūdens piekrastes augi.

Šīs dzimtas sugas

 • tīruma kosa Equisetum arvense L.

  Equisetum arvense L. attēls

  angliski: field Horsetail

  vāciski: Acker-Schachtelhalm

  zviedriski: åkerfräken

  igauniski: põldosi

  lietuviski: dirvinis asiūklis

  krieviski: хвощ полевой

 • upes kosa Equisetum fluviatile L.

  Equisetum fluviatile L. attēls

  angliski: Water Horsetail

  vāciski: Schlamm-Schachtelhalm

  zviedriski: sjöfräken

  igauniski: konnaosi

  lietuviski: balinis asiūklis

  krieviski: хвощ приречный

 • ziemzaļā kosa Equisetum hyemale L.

  Equisetum hyemale L. attēls

  angliski: rough Horsetail

  vāciski: Überwinternder Schachtelhalm

  zviedriski: skavfräken

  igauniski: raudosi

  lietuviski: šiurkštusis asiūklis

  krieviski: хвощ зимующий

 • purva kosa Equisetum palustre L.

  Equisetum palustre L. attēls

  angliski: marsh Horsetail

  vāciski: Sumpf-Schachtelhalm

  zviedriski: kärrfräken

  igauniski: soo-osi

  lietuviski: gegužinis asiūklis

  krieviski: хвощ болотный

 • pļavas kosa Equisetum pratense Ehrh.

  Equisetum pratense Ehrh. attēls

  angliski: shady Horsetail

  vāciski: Wiesen-Schachtelhalm

  zviedriski: ängsfräken

  igauniski: aasosi

  lietuviski: ožkabarzdis asiūklis

  krieviski: хвощ луговой

 • meldru kosa Equisetum scirpoides Michx.

  Equisetum scirpoides Michx. attēls

  angliski: dwarf Scouring-rush

  vāciski:

  zviedriski: trådfräken

  igauniski: alssosi

  lietuviski: meldinis asiūklis

  krieviski: хвощ камышковый

 • meža kosa Equisetum sylvaticum L.

  Equisetum sylvaticum L. attēls

  angliski: wood Horsetail

  vāciski: Wald-Schachtelhalm

  zviedriski: skogsfräken

  igauniski: metsosi

  lietuviski: miškinis asiūklis

  krieviski: хвощ лесной

 • lielā kosa Equisetum telmateia Ehrh.

  Equisetum telmateia Ehrh. attēls

  angliski: great Horsetail

  vāciski: Riesen-Schachtelhalm

  zviedriski: jättefräken

  igauniski:

  lietuviski: didysis asiūklis

  krieviski: хвощ большой

 • raibā kosa Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber et D.Mohr

  Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber et D.Mohr attēls

  angliski: variegated Horsetail

  vāciski: Bunter Schachtelhalm

  zviedriski: smalfräken

  igauniski: liivosi

  lietuviski: margasis asiūklis

  krieviski: хвощ пестрый

 • Mora kosa Equisetum x moorei Newman

  Equisetum x moorei Newman attēls

  angliski: Moore’s Horsetail

  vāciski: Moores Schachtelhalm

  zviedriski: gotlandsfräken

  igauniski: vitsosi

  lietuviski:

  krieviski: хвощ Мора

 • skarbā kosa Equisetum x trachyodon A.Braun

  Equisetum x trachyodon A.Braun attēls

  angliski: Mackay’s Horsetail

  vāciski: Rauhzähniger Schachtelhalm

  zviedriski: älvfräken

  igauniski: karedahambane osi

  lietuviski: šiurkščiadantis asiūklis

  krieviski: хвощ шершавозубчатый

Līdzīgās sugas