mailīte

Phoxinus phoxinus (L.) (syn. Leuciscus phoxinus)

Phoxinus phoxinus (L.) attēls
  • mailīte attēls
  • mailīte attēls

latviski: mailīte

angliski: minnow

vāciski: Elritze

zviedriski: elritsa

igauniski: lepamaim

lietuviski: rainė

krieviski: гольян

Kartes apzīmējumu skaidrojumi:

Phoxinus phoxinus (L.) karte
  • PamatareālsPamatareāls
  • Iespējamās izplatības areālsIespējamās izplatības areāls
  • Individuālas atradnesIndividuālas atradnes
  • Apšaubāmas atradnesApšaubāmas atradnes
  • Robeža, aiz kuras par sugas izplatību nav informācijasRobeža, aiz kuras par sugas izplatību nav informācijas

Apraksts:

Ķermenis samērā slaids, šķērsgriezumā ieapaļš. Mute vērsta uz priekšu vai nedaudz uz leju. Mugura un sānu augšdaļa zaļganbrūna ar brūnganmelniem plankumiem. Sānu apakšdaļa zilgani, zaļgani vai dzeltenīgi sudrabaina. Vēders bālgans. Gar sānu vidu gareniska lielāku tumšu plankumu rinda. Pirms nārsta tēviņiem uz galvas izveidojas nārsta kārpiņas, daļai īpatņu uz vēdera novērojami sarkani plankumi.

Morfoloģija:

D 2-3/5-9, A 2-3/5-10, P 1/10-18, V 1-3/4-9, C 17-21, l.l. 25-93, sq. 58-110, os.ph. 2.5-4.2, sp.br. 5-12, vt. 35-43.

Izmēri:

L-14 cm, W-27 g, Latvijā l-8 cm, W-8 g.

Atšķirīgās pazīmes:

Sāni zaļgani, zilgani vai dzeltenīgi sudrabaini, ar tumšiem plankumiem (skat. citas karpu dzimtas zivis). Nav taukspuras (skat. lašu dzimtas zivju mazuļus).

Bioloģija:

Saldūdens zivs. Uzturas baros. Ziemā izvietojas bedrēs, salien alās, zem augu saknēm. Pamatbarība: planktons, bentoss, ūdenī iekrituši kukai-ņi un aļģes. Sasniedz 13 gadu vecumu.

Vairošanās:

Dzimumgatavība iestājas 1-3 gadu vecumā, sasniedzot 4-7 cm garumu (l). Auglība 0,1-10,9 tūkst. ikru. Nārsto aprīlī-augustā, Latvijā maijā-jūlijā (ūdens t° 7-20°C) 5-60 cm dzi-ļumā. Raksturīgs porciju nārsts 3-5 piegājienos ar apmēram 15 dienu starp-laiku. Kopējais nārsta ilgums 1-2 mē-neši. Ikri pielīp pie augiem, akmeņiem un cita substrāta, to attīstība ilgst 2-14 dienas (69-80 grāddienas).

Izplatība:

Eiropa un Āzija. Latvijā sa- stopama daudzās upēs, arī strautos un meliorācijas grāvjos vairākus kilomet- rus no ietekas upēs. Ezeros parasti nav sastopama. 1990. gadā konstatēta Stundezerā, meliorācijas grāvī pārveidotas upītes tuvumā. Literatūrā attiecināta uz Odzes (1961) un Babītes (1962) ezeru.

Izmantošana:

Makšķernieki dažreiz izmanto kā ēsmas zivtiņu.

Summary:

Freshwater species. Distributed in Europe and Asia. In many Latvian rivers, also brooks and ditches, but not lakes and coastal waters. Spawning in May - July in Latvia. Used as a bait-fish.

Apskati citas sugas: