līdaka

Esox lucius L.

Esox lucius L. attēls

latviski: līdaka

angliski: pike

vāciski: Hecht

zviedriski: gädda

igauniski: haug

lietuviski: lydeka

krieviski: щука

Kartes apzīmējumu skaidrojumi:

Esox lucius L. karte
  • PamatareālsPamatareāls
  • Iespējamās izplatības areālsIespējamās izplatības areāls
  • Individuālas atradnesIndividuālas atradnes
  • Apšaubāmas atradnesApšaubāmas atradnes
  • Robeža, aiz kuras par sugas izplatību nav informācijasRobeža, aiz kuras par sugas izplatību nav informācijas

Apraksts:

Ķermenis slaids, no sāniem nedaudz saplacināts. Mute ar lieliem zobiem, vērsta uz priekšu. Mugura zaļganmelna, sāni zaļgani pelēcīgi vai brūngani ar dzeltenīgiem plankumiem. Muguras spura, anālā spura un astes spura ar tumšiem plankumiem.

Morfoloģija:

D 3-10/11-19, A 2-10/9-16, P 1-2/8-17, V 1-2/7-12, C 19, sq.(l.l.) 88-155, sp.br. 13-39, vt. 49-65.

Izmēri:

L-175 cm, W-65 kg, Latvijā l-104 cm, W-13,4 (19,6) kg.

Bioloģija:

Saldūdens zivs. Uzturas pa vienai. Nelielas koncentrācijas veido nārsta laikā. Mēdz ilgstoši uzturēties vienā rajonā. Novērota līdz 110 km tāla migrācija, pārvietošanās ātrums 3 km diennaktī. Pamatbarība - zivis, rudeņos arī vardes. Sasniedz 33 gadu, Latvijā 13 gadu vecumu.

Vairošanās:

Dzimumgatavība iestājas 1-7 gadu vecumā, sasniedzot 20-60 cm, Latvijā 27-30 cm garumu (l). Auglība no 1 tūkst. līdz 1 milj. ikru. Nārsto februārī-jūnijā, Latvijā aprīlī-maijā (ūdens t° 0-23°C) no 5 cm līdz l0 m dziļumā. Raksturīgs vienlaicīgs nārsts 2-3 piegā-jienos, kas ilgst 5-50 dienas. Parasti ar vienu mātīti nārsto 2-8 tēviņi. Ikri sākumā pielīp pie augiem un cita substrāta, bet pēc dažām stundām līdz 2-3 dienām nobirst uz grunts, to atīstība ilgst 7-30 dienas (83-175 grāddienas). Pēc izšķilšanās kāpuri 1-15 dienas pavada piestiprinājušies pie augiem vai cita substrāta. Līdakas atšķirībā no citām zivīm galvenokārt nārsto samērā seklās applū-dušās vietās. Gados, kad piekrastes pļavas nārsta laikā nav applūdušas vai ūdens līmenis pēc nārsta strauji krītas, nārsta apstākļi ir nelabvēlīgi, tas nosaka līdaku skaita ievērojamas svārstības.

Izplatība:

Eiropa, Āzija un Zie- meļamerika. Latvijas saldūdeņos viena no visizplatītākajām zivju sugām. Sastopama daudzās upēs un ezeros, kā arī jūras piekrastē, īpaši upju grīvu tuvumā. Nelielos stipri aizaugušos slēgtos ezeros parasti nav sastopama. Vismaz kopš 1930. gada tiek mākslīgi pavairota. No 1938. līdz 1996. gadam ie-laista vairāk nekā 196 (25%) ezeros, kā arī daudzās citās ūdenstilpēs.

Izmantošana:

Iekšējo ūdeņu rūpnie-ciskajā nozvejā un makšķernieku lomos sastopama bieži, taču samērā nelielā skaitā.

Summary:

Freshwater species. Circumpolar distribution. One of the most common freshwater fishes in Latvia. Occurring in many rivers, lakes and coastal waters near river mouths. Not found in small, closed, overgrown lakes. In Latvia spawning in April - May in shallow overflooded places. Restocked since 1930. Released at least in 196 (25%) lakes from 1938 to 1996. In coastal waters of the Gulf of Riga occurring mainly in early spring. Very seldom and not numerous in commercial catches. Object for recreational fishing.

Apskati citas sugas: