Tinēju dzimta (Tortricidae)

Tauriņu kārtas dzimta. Latvijā ap 310 sugu. Šajā dzimtā iekļauj arī agrākajā literatūrā Latvijā kā savrupu nodalīto māņtinēju dzimtu Cochylidae. Dzimtas apraksts un ilustrācijas ir sagatavošanā.