Ozolu augutu dzimta (Triozidae)

Augutu jeb augu sūcēju kārtas dzimta, kas visai tuvi radniecīga lapblusiņām. Pieder sīki kukaiņi (parasti tikai 1-3 mm lieli) ar labi attīstītiem spārniem un izteikti līdzīgu priekšspārnu un pakaļspārnu dzīslojumu. Acis lielas. Galva ar acīm manāmi platāka nekā muguras priekšdaļa. Muguras priekšdaļa sānos manāmi noliekta lejup. Sastop dažādā veģetācijā.

Pasaulē nodalītas aptuveni 560 sugas. Latvijā 13 sugas, galvenokārt divās ģintīs: Trioza un Trichochermes. Atrodamas uz kokiem, krūmiem un lakstaugiem.