Doņu augutu dzimta (Liviidae)

Augu sūcēju kārtas dzimta, agrāk iekļauta lapblusiņu dzimtā. Pieder sīki kukaiņi (garums 0,2-0,4 cm) ar lēzenu galvas paura daļu, kas sniedzas tālu aiz taustekļu pamata. Trešā actiņa no augšas (virspuses) nav saskatāma. Raksturīgs resns un garš taustekļu otrais posms - tas turklāt ir garāks nekā citi posmi. Bieži paresnināts arī pirmais (pamata) posms. Acis atrodas daļēji ieslēptās sānu velvēs. Priekšmugura taisna un gara, bez izvirzījumiem sānos. Uz pakaļkāju ciskām ir dzelksnis. Bieži sastopamas uz doņu un grīšļu dzimtas augu sugām, ierosina pangas ziedkopās vai uz stublāja.

Visā pasaulē sastopamu kukaiņu dzimta, sugu skaits mērens - dažādos avotos nodala ap 330-370 sugu. Latvijā maz izpētīta dzimta, iekļauj ap 3-4 sugas, taču tikai parastā doņu lapblusiņa ir nereti sastopama piemērotos biotopos - mitrājos ar doņiem.

Šīs dzimtas sugas

 • parastā doņu lapblusiņa Livia junci Schrank

  Livia junci Schrank attēls

  angliski: jumping rush-louse

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: сытниковая листоблошка