Strautodu dzimta (Thaumaleidae)

Divspārņu kārtas odveidīgo dzimta. Sīki, visbiežāk 2,5-5 mm gari odi, parasti dzeltenīgā vai gaišbrūnā krāsā ("knišļveidīga" izskata). Ķermenis apmatots, taustekļi īsi, parasti to garums nepārsniedz galvas garumu. Spārnu dzīslojums labi attīstīts, ir 7 garendzīslas. Spārniem ir pakaļējā šķērsdzīsla, kas savieno kubitālo un mediālo dzīslu. Sastopami gar tekošām ūdenstecēm. Kāpuri barojas ūdenī ar aļģēm un detrītu, sastopami arī uz mitrām sūnām gar ūdenskritumiem, mitrās patiltēs un līdzīgās laiku pa laikam applūstošās vietās pie tekoša ūdens. Šīm sugām raksturīgs tas, ka gan kāpuri, gan pieaugušie indivīdi atrodami faktiski vienkop - vienos un tajos pašos biotopos.

Vairums sugu mīt mērenā klimata biotopos galvenokārt ziemeļu puslodē; zināmas ap 10 ģintis (daži autori nodala mazāk - 6-8) ar aptuveni 200 sugām. Latvijā šīs dzimtas sugas ir sastopamas, taču skaits nav zināms, jo strautodi pie mums nav pienācīgi izpētīti.