Kuprmušu dzimta (Phoridae)

Divspārņu kārtas mušveidīgo dzimta. Sīkas vai ļoti sīkas mušiņas (ķermeņa garums no milimetra daļām līdz 5 mm). Raksturīga tumša ķermeņa krāsa, kopējais ķermeņa apveids it kā sakumpis (ļoti uzskatāmi tas redzams sānskatā). Spārni maz dzīslaini. Spārnu dzīslojums ļoti raksturīgs - spārnos nav nekādu šķērsdzīslu, pamatdzīslas spārna pašā priekšmalā resnas, sklerotizētas, bet pārējās dzīslas vāji iezīmētas. Uzturas dažādās vietās - mitrājos, uz augu ziediem, pie atkritumu izgāztuvēm. Kāpuri dzīvo dažādās atmirstošās organiskajās vielās, kritušos dzīvniekos, pūstošos augos. Dažu sugu kāpuri ir parazīti gliemjos un citos kukaiņos. Šī iemesla dēļ dažas kuprmušu sugas uzskata par vērtīgiem kukaiņiem bioloģiskajā kaitēkļu apkarošanā dažādās zemkopības kultūrās un stādījumos. To sekmē arī šo sugu relatīvi straujais un produktīvais attīstības cikls - viena kuprmušu mātīte dēj līdz 700-800 olas, bet pilns attīstības cikls ilgst no divām nedēļām līdz aptuveni vienam mēnesim, no kura vismaz puse laika ir kāpura stadija, kad kāpurs aktīvi uzbrūk kaitēklim. Arī pie mums ziemeļnieciski mērenajā klimatā šīs dzimtas sugas parasti spēj sezonā veidot divas paaudzes.

Skaitliski ļoti plaša, nepietiekami izzināta (sugu skaits tiek minēts plašā amplitūdā: 3200-4000 sugu) dzimta visā pasaulē, galvenokārt siltā klimata apgabalos. Latvijā neizpētīta mušveidīgo dzimta, sugu skaits nav zināms. Atsevišķas pie mums sastopamās kuprmušu sugas ir kukaiņu parazīti. Tāda ir Apocephalus pergandei, kas parazitē uz skudrām. Savukārt Hypocera incrassata parazitē dižodos un medusbitēs, iespējams, arī vēl citos kukaiņos.

Šīs dzimtas sugas

 • parastā kuprmuša Hypocera incrassata Mg.

  Hypocera incrassata Mg. attēls

  angliski: phorid fly, hump-backed fly

  vāciski: Buckelfliege

  zviedriski: puckelfluga

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski: горбатка толстобедрая