Sprogkājvēžu kārta (Cirripedia)

Jūrās un okeānos, galvenokārt seklūdeņu joslā, mītoši sēdoši (kāpura stadijā - brīvi peldoši) žokļkājvēžu apakšklases vēžveidīgie, kuru ķermeni pilnīgi vai daļēji sedz kaļķa plātnes. Plātņu skaits, forma un ķermeņa uzbūves īpatnības ir pamatā dzimtu nodalīšanā. Barību iegūst, filtrējot ūdeni. Kāpuri līdz pieaugšanas beigu stadijai, kad tie atrod piemērotu substrātu un uz tā nostiprinās, brīvi peld un barojas planktonā. Zināmas ap 800 sugas pasaulē, galvenokārt siltzemju joslās. Latvijas piekrastē viena suga - parastā jūraszīle. Senākā literatūrā dota arī vēl otra suga - jūraspīlīte (Lepas anatifera) -, kas reti ievazāta ar kuģiem.