Namdarbišu dzimta (Xylocopidae)

Dažās taksonomiskajās plēvspārņu sistēmās atsevišķi nodalītajā namdarbišu dzimtā (vai: kā apakšdzimtā no bišu dzimtas) vienīgā Latvijā sastopamā suga - zilā namdarbite (Xylocopa valga) šajā vietnē iekļauta un aplūkojama pūkbišu dzimtā (Anthophoridae).

Turklāt zilā namdarbite gan Latvijā, gan Lietuvā tiek uzskatīta par izzudušu sugu; tā iekļauta izzūdošo kukaiņu skaitā arī citviet areāla Eiropas centrālajā un dienvidu-dienvidrietumu daļā.