Piešcikāžu dzimta (Delphacidae)

Augu sūcēju kārtas (vai cikāžu kārtas šaurā izpratnē) dzimta. Sīkas vai nelielas (pārsvarā 3-7 mm lielas) cikādes. Uz vaigiem diagonāls ķīlis. Taustekļi atrodas lokveidīgā acu izliekumā. Daudzām sugām spārni ir saīsināti. Ļoti raksturīga dzimtas pazīme ir: uz pakaļkāju stilbiem to priekšdaļā atrodas liels, kustīgs piešveida dzelksnis. Dzīvo dažādos mitrājos un pļavās uz pārsvarā graudzālēm un grīšļiem. Pārtiek no šo augu sulas.

Pasaulē zināmas ap 2000 piešcikāžu sugas dažādās klimata joslās. Latvijā atklātas 43 sugas.