Tīklspārnodu dzimta (Blepharoceridae)

Divspārņu kārtas odveidīgo dzimta; dažreiz literatūrā lietota arī ar ortogrāfisko rakstības variantu Blephariceridae. Visumā līdzīgi garkājodiem, bet atšķiras ar galvas formu un spārnu aizmugures malas noapaļojuma formu - tā ir pēkšņi noapaļota gandrīz taisnā leņķī. Raksturīgas ļoti garas kājas, kas parasti 3-4 reizes pārsniedz ķermeņa garumu. Ķermeņa pamatgarums mazs vai neliels: 0,3-1,4 cm. Taustekļi diezgan īsi, tomēr sastāv no 11-13 posmiem. Starp spārnu garendzīslām (to skaits, kas sniedzas līdz spārna malai, vienmēr mazāks nekā 9) ir neregulāri izvietotas, sekundāras, sīkas dzīslas. Uzturas pie tekošiem ūdeņiem; kāpuri dzīvo ūdenī un pārtiek no sīkiem posmkājiem un aļģēm. Pieaugušie ir plēsīgi, pārtiek no citiem sīkiem kukaiņiem, tos izsūcot.

Pasaulē plaši dažādās klimata joslās sastopami kukaiņi, tomēr parasti nemēdz būt lielā skaitā; zināmas vairāk nekā 320 sugas. Latvijā nav pētīti, sugu skaits nav izzināts.