Kukaiņlapseņu dzimta (Bethylidae)

Plēvspārņu kārtas dzimta, kas pieder pie iežmauglapsenēm. Pārsvarā sīkas vai nelielas sugas: tikai 3-8 mm garas, atsevišķos gadījumos lielākas - līdz 11 mm garas, bet vissīkākās - ap 1 mm. Tumšas krāsas sugas, kam spārni un citas ķermeņa daļas normāli attīstītas vai - dažām sugām - spārni reducēti, kājas saīsinātas, ķermenis saplacināts. Vairums dzimtā ietilpstošo sugu ir dažādu kukaiņu kāpuru parazīti. Kukaiņlapsenes parazitē dažādu taksonomisko grupu kukaiņu kāpuros, kas mīt uz augiem (arī sakņu kamolos augsnes virskārtā un koksnē). Vispirms kukaiņlapsene ar vienu vai vairākiem dzēlieniem paralizē upuri. Pēc tam, kad inde iedarbojusies un kāpurs kļuvis nekustīgs, kukaiņlapseņu mātīte dēj vienu vai vairākas olas uz paralizēta kāpura. Pēc izšķilšanās no olas jaunais kukaiņlapsenes kāpurs iegraužas upurī-kāpurā un pārtiek no hemolimfas un upura mīkstajiem audiem, līdz iekūņojas. Pēc laika no kūniņas izšķiļas pieaugusi kukaiņlapsene un atstāj kāpura čaulu. Visumā sugu dzīvesveids šajā dzimtā ir ļoti līdzīgs tam, kāds tas ir novērojams puslapseņu dzimtā (Tiphiidae).

Pasaulē zināmas vairāk nekā 1800 sugas, galvenokārt tropos. Eiropā zināmas ap 100 sugas. Latvijā šī dzimta nav pētīta un sastopamo sugu skaits nav zināms.