plekstveidīgo kārta (Pleuronectiformes)

Jūru un okeānu dažādā dziļumā visā pasaulē izplatīta zivju kārta. Pārsvarā šīs kārtas sugas mīt līdz 400 m dziļumam. Ķermenis plakans, rombveidīgs, segts ar zvīņām vai kaula plātnītēm. Pieaugušiem īpatņiem acis novietotas vienā ķermeņa pusē. Tas izraisa asimetriju galvas kaulu novietojumā un arī ķermeņa kopējo asimetriju. Raksturīga ieapaļa astes spura un ļoti gara muguras (līdz acu līmenim) un anālā spura - daudzām sugām tās stiepjas gandrīz visā ķermeņa garumā. Visbiežāk grunts tuvumā dzīvojošas zivis, tāpēc ķermeņa augšpuses un apakšpuses krāsojums manāmi atšķiras.

Nodala līdz 11 dzimtas ar aptuveni 700 sugām, no kurām tikai četras sugas pastāvīgi dzīvo saldūdeņos.