Pundurzirnekļu dzimta (Micryphantidae)

Pundurzirnekļi, kas pārstāv dzimtu šaurā nozīmē (piemēram, ģintis Ceratinella, Maso, Tapinocyba, Minyriolus u.c.) un kas agrākajā literatūrā Latvijā bija nodalīti atsevišķā pundurzirnekļu dzimtā, pēc jaunākās sistemātikas šajā vietnē iekļauti dzimtā Linyphiidae (segzirnekļu dzimta).