lielais nātru raibenis (admirālis)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) attēls

latviski: lielais nātru raibenis (admirālis)

angliski: red admiral

vāciski: Admiral

zviedriski: admiral

igauniski: admiral

lietuviski: admirolas

krieviski: адмирал

Apraksts:

Viens no Eiropas faunas košākajiem dienas tauriņiem. Spārnu plētums 55-63 mm. Lielā nātru raibeņa divkrāsainie, neskaitāmiem zarotiem izaugumiem klātie kāpuri vasaras pirmajā pusē atrodami satītās nātru lapās. Pieauguša kāpura garums ir aptuveni 40 mm. Kūniņas karājas, ar ķermeņa pakaļgalu piestiprinājušās pie zāļu stiebriem vai dažādiem priekšmetiem. Tauriņi izšķiļas vasaras otrajā pusē. Lielo nātru raibeni uz ziediem var redzēt salīdzinoši reti. Priekšroku tas dod iztecējušai, rūgstošai koku sulai, tauriņu piesaista arī saspiesti augļi.

Bioloģija:

Lido (IV)V-IX(X). Mūsu reģionā biežākais migrāciju laiks un maršruts ir no Dienvidu (Centrālās) Eiropas (pie mums, sākot no Vb.-VII) un atpakaļ (promlidošana no VIII v.-IX). Migrācijas sekmīgumu un ātrumu pa gadiem var ietekmēt labvēlīga virziena spēcīgs vējš.


Kāpuri barojas uz nātrēm; areāla vietās, kur nātru nav, tie barojas uz citu nātru dzimtas sugu lapojuma.

Izplatība:

Lielais nātru raibenis mēdz veikt tālus pārlidojumus; pašreiz šī suga izplatīta gandrīz visā pasaulē. Populācijas nepārtraukti sajaucas, tādēļ tik plašā teritorijā neveidojas ģeogrāfiskās formas. Latvijā lielais nātru raibenis ir parasta suga. Katru gadu vasaras vidū novērojami tā ieceļojumi no dienvidu rajoniem, dažreiz lielā skaitā, tādēļ tauriņu skaits dažādos gados ir atšķirīgs. Zinātnieki noskaidrojuši, ka Centrālajā Eiropā tieši ceļojošajiem īpatņiem ir izšķiroša nozīme sugas saglabāšanā. Dažreiz Latvijā konstatēti arī lielā nātru raibeņa ziemošanas gadījumi; šādās reizēs tauriņš pavasarī novērojams neparasti agri - jau aprīlī.

Apskati citas sugas: