Raibkožu dzimta (Gracillariidae)

Tauriņu kārtas dzimta. Latvijā 87 sugas. Dažreiz agrākajā literatūrā savrupi nodalītā sulukožu dzimta - Phyllocnistidae ar 3 Phyllocnistis ģints sulukožu sugām tiek iekļauta šajā dzimtā. Dzimtas apraksts un ilustrācijas ir sagatavošanā.