Kaussēņu dzimta (Pezizaceae)

Šīs dzimtas sugas

 • smiltāju kaussēne Peziza ammophila Durieu & Mont.

  Peziza ammophila Durieu & Mont. attēls

  angliski:

  vāciski: Sand-Becherling

  zviedriski:

  igauniski: liivliudik

  lietuviski: smiltynis ausūnis

  krieviski:

 • brūnā kaussēne Peziza badia Pers.:Mérat

  Peziza badia Pers.:Mérat attēls

  angliski: Pig's Ears

  vāciski:

  zviedriski: brunskål

  igauniski: pruun liudik

  lietuviski: rudasis ausūnis

  krieviski:

 • mūru kaussēne Peziza muralis Sow.

  Peziza muralis Sow. attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski:

 • neparastā kaussēne Peziza proteana (Boudier) Seaver

  Peziza proteana (Boudier) Seaver attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedriski:

  igauniski:

  lietuviski:

  krieviski:

 • plašā kaussēne Peziza repanda Pers.:Fr.

  Peziza repanda Pers.:Fr. attēls

  angliski:

  vāciski: Ausgebreiteter Becherling

  zviedriski: flatskål

  igauniski:

  lietuviski: platusis ausūnis

  krieviski: выемчатая пецица

 • pūšļu kaussēne Peziza vesiculosa Bull.

  Peziza vesiculosa Bull. attēls

  angliski: Bladder Cup

  vāciski:

  zviedriski: kompostskål

  igauniski:

  lietuviski: pūslingasis ausūnis (pūslingoji auselė, gelsvasis ausūnis)

  krieviski:

 • violetā kaussēne Peziza violacea Pers.

  Peziza violacea Pers. attēls

  angliski:

  vāciski: Violetter Bläuling

  zviedriski:

  igauniski: lilla liudik

  lietuviski:

  krieviski: