smiltāju kaussēne

Peziza ammophila Durieu & Mont.

Peziza ammophila Durieu & Mont. attēls

latviski: smiltāju kaussēne

angliski:

vāciski: Sand-Becherling

zviedriski:

igauniski: liivliudik

lietuviski: smiltynis ausūnis

krieviski:

Trofiskā grupa :

Saprotrofa sēne.

Biotopi:

Priekškāpu smiltāji, kuros aug kopā ar smiltāju kāpsmildzeni (Ammophila arenaria) un smiltāju auzeni (Festuca arenaria).

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āfrika, Ziemeļ- un Dienvidamerika. Latvijā ļoti reti Baltijas jūras priekškāpās, jūlijā, augustā.

Summary:

Very rare species in Latvia, found on dunes at the Baltic Sea. Protected.

Обобщение:

В Латвии очень редко на дюнах Балтийского моря. Охраняется государством.

Īpašas norādes :

Smiltāju kaussēne kā aizsargājama ierakstīta Latvijas Ministru kabineta Noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargajamo sugu sarakstu. Tā ierakstīta Lietuvas Sarkanajā grāmatā.

Apraksts:

Augļķermeņi - apotēciji, 2-4 cm plati un 1-3 cm augsti, pa pusei atrodas smiltīs, atveroties galotne zvaigžņveidīgi saplaisā. Apotēcija iekšpuse brūna, ārpuse gaišā okera krāsā. Apakšējā daļa izstieptas 2-2,5 cm garā un 0,5- 0,8 cm resnā, smiltīm aplipušā kātiņā.
Aski cilindriski, 190-220 x 13-16 μm.
Sporas vienšūnas, eliptiskas, bezkrāsainas, gludas, 13-16 x 6-10 μm. Parafīzes taisnas, galotnē līdz 7 μm paplašinātas.

Apskati citas sugas: