Dižvāleņu dzimta (Clavariadelphaceae)

Šīs dzimtas sugas

 • Clavariadelphus fistulosus

  Clavariadelphus fistulosus attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru:

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu:

 • mēles dižvālene Clavariadelphus ligula (Schäff.:Fr.)Donk

  Clavariadelphus ligula (Schäff.:Fr.)Donk attēls

  angliski: Strap-shaped Coral

  vāciski: Zungen-Herkuleskeule

  zviedru:

  igauņu: keel-tõlvharik

  lietuviešu: buožinis pirštūnis

  krievu: клавариадельфус язычковый; рогатик язычковый

 • milzu dižvālene, Herkulesa vāle Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk

  Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk attēls

  angliski: Giant Club

  vāciski: Herkuleskeule Große

  zviedru: stor klubbsvamp

  igauņu: suur õlvharik

  lietuviešu: pirstinis pieštūnis

  krievu: рогатик пестиковый, клавариадельфус пестиковый

 • dižvālene Clavariadelphus pistullaris

  Clavariadelphus pistullaris attēls

  angliski:

  vāciski:

  zviedru:

  igauņu:

  lietuviešu:

  krievu:

 • nošķeltā dižvālene Clavariadelphus truncatus (Quél) Donk

  Clavariadelphus truncatus (Quél) Donk attēls

  angliski: Flat-topped Coral

  vāciski: Abgestutzte Keule

  zviedru: flattopad klubbsvamp

  igauņu: tõlvharik tömp

  lietuviešu: bukagalvis pirštūnis

  krievu: усеченный клавариадельфус, рогатик усеченный

 • dobā stobrene Macrotyphula fistulosa (Fr.)R.H.Petersen

  Macrotyphula fistulosa (Fr.)R.H.Petersen attēls

  angliski: Pipe Club

  vāciski: Röhrige Keule

  zviedru: pipklubsvamp

  igauņu: torujas suurtõbrik

  lietuviešu: kiauraviduris pirštūnis

  krievu: дудчатый клавариадеьфус

 • doņu stobrene; doņu lieltīfula Macrotyphula juncea (Alb. et Schwein.) P.Karst.

  Macrotyphula juncea (Alb. et Schwein.) P.Karst. attēls

  angliski: Slender Club

  vāciski: Binsen Röhrenkeule

  zviedru: träddklabbsvamp

  igauņu: peen suurtõlvik

  lietuviešu: lieknasis pirštūnis

  krievu: макротифула камышовая