nošķeltā dižvālene

Clavariadelphus truncatus (Quél) Donk

Clavariadelphus truncatus (Quél) Donk attēls
  • nošķeltā dižvālene attēls
  • nošķeltā dižvālene attēls

latviski: nošķeltā dižvālene

angliski: Flat-topped Coral

vāciski: Abgestutzte Keule

zviedriski: flattopad klubbsvamp

igauniski: tõlvharik tömp

lietuviski: bukagalvis pirštūnis

krieviski: усеченный клавариадельфус, рогатик усеченный

:

Līdzīga ir milzu dižvālene. (sk.) kuras augļķermeņu galotne nav nošķelta, bet noapaļota.

Trofiskā grupa :

Saprotrofa sēne.

Biotopi:

Skuju koku mežos uz augsnes starp sūnām un meža nobirām.

Izplatība un sastopamība :

Eiropa, Āzija, Ziemeļamerika. Latvijā ļoti reti.

Summary:

Very rare in coniferous forests, on soil. Included in the Red Data Book of Latvia. Protected.

Обобщение:

В Латвии очень редко в хвойных лесах на почве. Охраняется законом.

Īpašas norādes :

Nošķeltā dižvālene ierakstīta Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijā un Ministru Kabineta 2004. gada 14. novembra Noteikumu Nr. 396 Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu.

Apraksts:

Augļķermeņi: l6-15, pat 20 cm gari un 3-5 cm resni, galotnē vālesveidīgi, izstiepti, mēlesveidīgi vai stobrveidīgi ar nošķeltu galotni, uz pamatni sašaurināti, okerdzelteni, vecāki augļķermeņi kļūst pelēkbrūni, krokaini.
Mīkstums: mīksts, balts vai krēmkrāsā, lauzumā krāsojas tumšbrūni violets, bez īpašas smaržas vai garšas.
Sporas: 9-13 x 5-8 μm, bezkrāsainas, izstiepti elipsoidālas, gludas.

Apskati citas sugas: